• Ann chante pou Jewova
  • Koute, obeyi, w ap jwenn benediksyon

Kantik 120

Koute, obeyi, w ap jwenn benediksyon

1. Ki sa n’ap fè apre nou fin tande Kris?

Li anseye’n, li montre’n chemen an.

Se vre, nou ka kontan aprann sa ki jis,

Men, èske n’ap montre’n obeyisan?

(Refren)

2. Lè nou obeyisan se yon pwoteksyon,

Se tankou yon kay solid, byen konstwi.

Jezi ban nou konsèy avèk direksyon,

Si’n obeyi, lavi’n ap reyisi.

(Refren)

3. Menm jan ak yon pyebwa ki plante bò dlo,

Ki pwodui bon fwi, lè sezon’l rive,

Nou menm pitit, si nou suiv lwa Bondye yo,

N’ap jwenn byenfè, n’ap ka viv nètale.

(REFREN)

Koute, aprann, obeyi

Tout sa Jewova Dye di.

Pou’w jwenn benediksyon, pou’w zanmi li,

Koute, aprann, obeyi.

(Gade tou Det. 28:2; Sòm 1:3; Pwo. 10:22; Mat. 7:24-27.)