• Oorsprong van lewe
  • Titelblad/Uitgewersbladsy

Titelblad/Uitgewersbladsy

Vyf belangrike vrae oor die oorsprong van lewe

Op die voorblad: ’n Gestileerde afbeelding van ’n DNS-molekule

Let wel: Al die driedimensionele modelle van molekules en van molekulêre masjiene is vereenvoudigde, skematiese weergawes en is nie volgens skaal geteken nie.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Alle regte voorbehou

Uitgewers

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF SOUTH AFRICA

Druk van 2010

Hierdie publikasie word nie verkoop nie. Dit word voorsien as deel van ’n wêreldwye Bybelonderrigtingswerk wat deur vrywillige bydraes ondersteun word.

Tensy anders aangedui, kom Skrifaanhalings uit die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif

Foto-erkennings: Bladsy 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; bladsy 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; bladsy 22, lewensboom: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; bladsy 27, skedel: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; bladsy 28, skedels: © Medical-on-Line/Alamy; bladsy 29, rekonstruksie van Javamens: © The Print Collector/Alamy