Watchtower INTERNETANKIR BIBLIOTECA
Watchtower
INTERNETANKIR BIBLIOTECA
¡Kamisaki!
Jehová Diosan Qhanañchirinakapajj kuna qellqatanaktï walja arunakan apsupki ukanakatwa akan yatjjatasma.
¡Kamisaki!
Jehová Diosan Qhanañchirinakapajj kuna qellqatanaktï walja arunakan apsupki ukanakatwa akan yatjjatasma.