• Həyat necə yaranıb?
  • Titul cəhifə/Nəşriyyat səhifəsi

Titul cəhifə/Nəşriyyat səhifəsi

Həyat necə yaranıb?

2010-cu ildə çap edilib

Satış üçün nəzərdə tutulmayıb. Könüllü ianələrlə təmin edilən bu nəşr, Müqəddəs Kitab üzrə ümumdünya maarifləndirmə işinin bir hissəsidir.

İbrani Müqəddəs Yazılarından (Əhdi-Ətiq) sitat gətirilən ayələr azərbaycanca «Müqəddəs Kitab»dan, Yunan Müqəddəs Yazılarından (Əhdi-Cədid) sitat gətirilən ayələr isə 2010-cu ildə çap olunmuş azərbaycanca Yunan Müqəddəs Yazılarının Yeni Dünya tərcüməsindən götürülmüşdür.