Подготвяне на задачи в Училището

ВСЯКА задача в Училището ти дава възможност да напредваш. Съвестно полагай усилия и постепенно напредъкът ти ще стане явен както за тебе самия, така и за другите. (1 Тим. 4:15) Училището ще ти помогне да развиеш по–пълно своите умения.

Дали се притесняваш при мисълта, че ще говориш пред сбора? Това е нормално, дори ако участваш в Училището вече известно време. Но има някои неща, които могат да ти помогнат да намалиш безпокойството си. Създай си навика в къщи да четеш на глас. На събранията на сбора давай често отговори и ако си вестител, участвай редовно в проповедната служба. Така ще придобиеш опит в говоренето пред другите. Освен това подготвяй задачите си достатъчно време предварително и се упражнявай на глас да ги изнасяш. Помни, че ще говориш пред благоприятно настроени слушатели. Преди да изнасяш доклад, се моли на Йехова. Той с радост дава светия дух на онези свои служители, които го молят за това. — Лука 11:13; Флп. 4:6, 7.

Бъди скромен в очакванията си. Нужно е време, за да придобиеш опит като докладчик и да станеш резултатен учител. (Мих. 6:8) Ако си новозаписан в Училището, не очаквай, че веднага ще изнесеш съвършено представяне. Вместо това работи поотделно върху всяка характеристика на говоренето. Изследвай в книгата този урок, в който се разглежда тя. Ако е възможно, направи упражнението, което е предложено в него. По този начин ще придобиеш опит в нещата, свързани с тази характеристика, още преди да изнесеш задачата си в сбора. Така ще напредваш.

Как да се подготвиш, когато ти е възложено четене

В подготовката за публично четене се включва много повече от това просто да можеш да прочетеш думите от възложения материал. Стреми се да разбираш ясно значението на материала. Колкото се може по–скоро след като получиш задачата си, прочети материала от нея, като имаш предвид тази цел. Опитай се да разбереш мисълта във всяко изречение и идеята, която е развита във всеки абзац, така че да можеш да предадеш мислите точно и с подходящо чувство. Ако е възможно, провери в речника правилното произношение на непознатите думи. Запознай се добре с материала. Може би ще е необходимо родителите да помагат на децата си в това отношение.

Дали ти е възложено да четеш откъс от Библията или може би абзаците от една статия в „Стражева кула“? Ако на твоя език са на разположение аудиокасети с този материал, може да бъде от полза за тебе да слушаш четенето и да си водиш бележки за такива неща, като например произношение, начин на изразяване, изразителност и промяна на интонацията. След това се опитай да използваш тези характеристики, когато четеш.

Когато започнеш да работиш върху задачата си, се постарай да изследваш внимателно урока, в който се обсъжда характеристиката на говорене, която ти е възложена. Ако е възможно, прегледай го отново, след като няколко пъти си упражнявал на глас определения материал. Стреми се да прилагаш записания съвет колкото се може по–пълно.

Тази подготовка ще ти бъде от полза в службата. Като участваш в проповедната служба, имаш много възможности да четеш на другите. Тъй като божието Слово има силата да променя живота на хората, е важно да го четеш добре. (Евр. 4:12) Недей да очакваш, че с една или две задачи ще усвоиш всички аспекти на резултатното четене. Апостол Павел писал следното на един християнски старейшина с дългогодишен опит: „Продължавай да полагаш усилия за публичното четене.“ — 1 Тим. 4:13, НС.

Работа с тема и ситуация

Какво трябва да направиш, когато получиш задача в Училището, която включва работа със ситуация?

Има три основни неща, на които трябва да обърнеш внимание: (1) темата, която ти е възложена, (2) ситуацията и човекът, с когото ще разговаряш, и (3) характеристиката, върху която ти е възложено да работиш.

Необходимо е да събереш материал за темата, която ти е възложена. Но преди да се съсредоточиш върху това, помисли сериозно за ситуацията, която ще използваш, както и за човека, с когото ще разговаряш, тъй като тези фактори ще имат влияние върху вида на материала, който ще разгледаш, и върху начина, по който ще го представиш. Каква ситуация ще използваш? Може би ще покажеш как да бъде представена добрата новина на някой, когото познаваш. Или ще покажеш какво може да стане, когато срещаш някого за първи път. Дали той е по–възрастен, или е по–млад от тебе? Каква може да е нагласата му спрямо темата, която смяташ да обсъдите? Какво вероятно вече знае той за това? Каква цел смяташ да постигнеш с този разговор? Отговорите на тези въпроси ще осигурят важни насоки, които да следваш.

Къде ще намериш материал по темата, която ти е възложена? На 33–38 страница в тази книга е обсъдена темата „Как да правиш изследване“. Прочети я и след това използвай инструментите за изследване, с които разполагаш. В повечето случаи много бързо ще намериш повече материал, отколкото можеш да използваш. Прочети достатъчно, за да се запознаеш с възможностите, които имаш. Но като правиш това, помни ситуацията, която ще използваш за своето представяне, както и човека, с когото ще разговаряш. Отбележи си мисли, които е подходящо да използваш.

Преди да организираш представянето си и да подбереш окончателно подробностите, отдели време да прочетеш обсъждането на характеристиката, която ти е възложена. Прилагането на този съвет е една от основните причини за твоята задача.

Ако изнесеш материала си в рамките на определеното време, ще изпиташ удовлетворението от това да кажеш заключението си, тъй като след изтичане на времето ще бъде даден сигнал. В проповедната ни служба обаче времето не винаги играе такава роля. Така че като се подготвяш, вземи под внимание с колко време разполагаш, но не забравяй, че най–важно е резултатното поучаване.

Няколко думи за ситуациите. Разгледай предложенията на 82 страница и избери някое, което ще бъде практично за службата ти и ще ти позволи да използваш реално определения материал. Ако участваш в Училището вече известно време, гледай на това като на възможност да постигнеш и развиеш допълнителни умения за службата си.

Ако надзорникът на Теократичното училище за проповедна служба определи каква ситуация трябва да използваш, приеми това предизвикателство. Повечето ситуации включват свидетелстване. Ако никога не си свидетелствал при описаните обстоятелства, потърси идеи от вестители, които са правили това. Ако е възможно, опитай се да обсъдиш темата, която ти е възложена, в ситуация, подобна на тази, която ще използваш в Училището. Това ще ти помогне да постигнеш една важна цел в своето обучение.

Когато задачата трябва да бъде изнесена под формата на доклад

На мъжете може да бъде възложено да изнесат кратък доклад пред сбора. Основните неща, които трябва да се имат предвид при подготовката на такива доклади, са подобни на онези, които вече изброихме за задачите под форма на представяния. Основните разлики са слушателите и методът на представяне.

По принцип е желателно да подготвиш материала си така, че всеки в залата да извлече полза от него. Повечето от присъстващите вече знаят основните библейски истини. Те може да са много добре запознати с темата, върху която ти е възложено да говориш. Вземи под внимание онова, което вече знаят по въпроса. Стреми се да им помогнеш да извлекат полза от твоето представяне. Запитай се: „Как мога да използвам темата, за да засиля своята признателност и признателността на слушателите ми към Йехова като личност? Кои мисли от материала ще ни помогнат да разберем каква е божията воля? Как този материал може да ни помогне да вземаме разумни решения в този свят, който е ръководен от плътски желания?“ (Еф. 2:3) За намирането на удовлетворяващи отговори на тези въпроси е нужно изследване. Когато използваш Библията, се стреми да правиш повече, отколкото само да четеш стиховете. Разсъждавай върху стиховете, които използваш, и покажи какви основания дават те за правенето на заключения. (Деян. 17:2, 3) Не се опитвай да обсъждаш много неща. Представяй материала си по такъв начин, че да е лесно да бъде запомнен.

Когато се подготвяш, трябва да обърнеш внимание и на начина, по който ще изнесеш доклада. Не омаловажавай това. Упражнявай се на глас да изнасяш доклада си. Усилията, които полагаш за изучаването и прилагането на съветите върху различните характеристики на говоренето, ще допринесат много за твоя напредък. Независимо дали си нов докладчик, или имаш опит, подготвяй се добре, за да можеш да говориш с убеждение и с чувство, подходящи за материала. Като изпълняваш всяка задача в Училището, помни, че целта на това да използваш своя даден от Бога дар на речта е да почиташ Йехова. — Пс. 150:6.