• Как се е появил животът?
  • Корица/От издателите

Корица/От издателите

Как се е появил животът?

Печат: 2010 г.

Това издание не е предназначено за продажба. Неговото разпространяване е част от световна библейска образователна дейност, поддържана от доброволни дарения.

Ако не е посочено друго, библейските цитати са взети от „Превод на новия свят на Свещеното писание“.