• Произходът на живота
  • Корица/От издателите

Корица/От издателите

Произходът на живота  пет въпроса, които трябва да си зададем

На корицата: Стилизирано изображение на ДНК молекула.

Забележка: Всички триизмерни модели на молекули и молекулни механизми са опростени изображения и са представени в различен мащаб.

Печат: 2010 г.

Това издание не е предназначено за продажба. Неговото разпространяване е част от световна библейска образователна дейност, поддържана от доброволни дарения.

Ако не е посочено друго, библейските цитати са взети от „Превод на новия свят на Свещеното писание“.

Снимки:

4 страница: © Petit Format/Photo Researchers Inc.; 5 страница: © SPL/Photo Researchers Inc.; 22 страница, дърво на живота: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; 27 страница, череп: © Photolibrary/age fotostock; Ида: © Martin Shields/Alamy; 28 страница, черепи: © Medical–on–Line/Alamy; 29 страница, реконструкция на човек от Ява: © The Print Collector/Alamy