• La vida, va ser creada?
  • Portada/Página dels editors

Portada/Página dels editors

La vida, va ser creada?

Imprès el 2011

No es permet la venda d’aquesta publicació. Forma part d’una obra mundial d’educació bíblica que se sosté mitjançant donacions voluntàries.

Llevat que s’indiqui el contrari, les cites bíbliques corresponen a La Bíblia, versió dels Monjos de Montserrat. Quan les cites són d’altres versions, s’indica d’aquesta manera: BCIBíblia Catalana InterconfessionalBECBíblia Evangèlica Catalana; FBCBíblia, Fundació Bíblica Catalana; TBSLa Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society; NMTraducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias).