Watchtower ONLINE NGA LIBRARYA
Watchtower
ONLINE NGA LIBRARYA
Welcome.
Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon sa mga Saksi ni Jehova nga giimprenta sa lainlaing pinulongan.
Pahibalo
Bag-ong pinulongang mabatonan: Samoan
Revised English New World Translation
Audio recording for the book of Matthew is now available.
Welcome.
Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon sa mga Saksi ni Jehova nga giimprenta sa lainlaing pinulongan.