• Byl život stvořen?
  • Titulní strana/Vydavatelská strana

Titulní strana/Vydavatelská strana

Byl život stvořen?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND

TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Byl život stvořen?

Vydavatelé

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.

Vydání z července 2014

Tato publikace není určena k prodeji. Je poskytována v rámci celosvětové biblické vzdělávací činnosti, která je podporována dobrovolnými dary.

Pokud není uvedeno jinak, jsou biblické citáty převzaty ze Svatého Písma  Překladu nového světa (se studijními poznámkami)