Asabotsy 25 Oktobra

Hisy ampahany amin’ilay fanjakana . . . hatanjaka, fa hisy ampahany kosa halemy.—Dan. 2:42.

Milaza ny Daniela 2:41 fa “fanjakana” iray ilay tongotra vy sy tanimanga, tamin’ilay sarivongana hitan’i Nebokadnezara Mpanjaka, fa tsy fanjakana maromaro. Tsy avy any amin’ny fanjakana hafa àry ilay tanimanga fa antokon’olona ao amin’ny Firenena Matanjaka Anglisy-Amerikanina, sy any amin’ny firenena anjakany ihany. Nampihena ny herin’ny Firenena Matanjaka Anglisy-Amerikanina ny zavatra ataon’ireo antokon’olona ireo, ka lasa nalemy kokoa noho i Roma io fanjakana io. Antsoina hoe “taranak’olombelona” ilay tanimanga, izany hoe ny sarambabem-bahoaka. (Dan. 2:43) Nanao ezaka mba hitakiana ny zony ny olona ao amin’io fanjakana io, tamin’ny alalan’ny hetsika isan-karazany. Nisy koa nitaky ny zon’ny mpiasa, ary nisy nanao hetsika mba hananganana fanjakana mahaleo tena. Tsy hatanjaka toy ny vy ilay Firenena Matanjaka Anglisy-Amerikanina, noho ny ataon’ny sarambabem-bahoaka. Samy manana ny heviny koa ny mpanao politika eo anivon’io fanjakana io. Mifanakaiky be koa ny voka-pifidianana any, ka tsy tena manana fahefana hanatanterahana ny tetikasany ny mpitondra, na dia izy aza no lany.—2 Tim. 3:1-3. w12 15/6 2:9

HERINANDRON’NY 20 OKTOBRA

Hira 109 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Deoteronomia 7-10 (10 min.)

No. 1: Deoteronomia 9:15-29 (4 min. na latsaka)

No. 2: Nahoana ny Olona Lavorary no Mety Hanota?—rs p. 138 § 1–p. 139 § 2 (5 min.)

No. 3: Fantatra Amin’ny Fitondran-tenantsika Mifanaraka Amin’ny Baiboly Isika—jv p. 172-178 § 3 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

15 min:Hazavao Amin’ny Olona ny Momba ny 1914.” Lahateny misy fiaraha-midinika. Asao ny mpanatrika hanome valin-teny isaky ny fanontaniana eo amin’ny teboka tsirairay.

15 min: Fitaovana Manampy Antsika Hanazava ny 1914. Asio fampisehoana fito minitra: Mpitory mampiasa an’ilay tabilao ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Novambra 2014, pejy 11. Hazavainy tsotsotra amin’ny mpianany ny ifandraisan’ny faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4 amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Anontanio ny mpanatrika hoe nahoana no nety tsara ilay fampisehoana. Eo am-pamaranana, dia vakio ny Apokalypsy 12:10, 12. Asao avy eo ny mpanatrika hilaza hoe nahoana no mandrisika antsika hitory ny vaovao tsara tsy misy hataka andro ny fahafantarana fa efa nanomboka nanjaka tamin’ny 1914 ny Fanjakan’Andriamanitra.

Hira 133 sy Vavaka