Zoma 31 Oktobra

Mety ho lavo . . . ny marina, nefa ho tafarina ihany.—Ohab. 24:16.

Misy olona sasany manao fahotana kely noho ny fahalemeny, ary misy aza manao izany miverimberina. Mbola mihevitra azy ireo ho marina anefa i Jehovah, raha miezaka foana izy ireo mba ho “tafarina”, izany hoe mibebaka amim-pahatsorana sy manohy ny fanompoana ary tsy mivadika. Hitantsika izany tamin’ny nataon’Andriamanitra tamin’ny Israelita. (Isaia 41:9, 10) Mifantoka amin’ny zavatra tsara ny Ohabolana 24:16, dia ilay hoe “tafarina” noho ny fanampian’ilay Andriamanitsika be famindram-po. (Isaia 55:7) Matoky antsika i Jehovah sy Jesosy, ka mampirisika antsika amin-katsaram-panahy mba ‘hiarina.’ (Sal. 86:5; Jaona 5:19) Na dia lavo aza ny mpihazakazaka iray amin’ny hazakazaka lavitra ezaka, dia mbola mety hahavita an’ilay hazakazaka hatramin’ny farany ihany izy, raha miarina haingana. Ary isika? Tsy fantatsika ny “andro sy ora” hifaranan’ilay hazakazaka hahazoana fiainana. (Mat. 24:36) Tsy midika anefa izany hoe manam-potoana be isika, ka tsy maninona na lavo aza fa afaka miarina foana. Ny tena tsara dia ny miezaka mafy mba tsy ho lavo. Ho azo antoka kokoa amin’izay fa hahavita hanohy an’ilay hazakazaka isika, ka hamita an’ilay izy hatramin’ny farany. w13 15/3 1:7, 8

HERINANDRON’NY 27 OKTOBRA

Hira 5 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Deoteronomia 11-13 (10 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

15 min:Inona no Hanampy Antsika Hahatsapa fa Maika ny Asa Fitoriana?” Lahateny misy fiaraha-midinika. Asio fampisehoana ahitana mpitory manolotra boky Ampianarina na taratasy mivalona.

15 min: Manomàna Tsara Raha Te Hitory Tsy Misy Hataka Andro. Lahateny misy fiaraha-midinika miorina amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Aogositra 2014 (p. 14-15, feh. 14-20) Anontanio ny mpanatrika hoe inona ny hevitra na fanontaniana manahiran-tsaina ny olona eo amin’ny faritaninareo. Ahoana no azontsika iresahana azy ireny rehefa eny amin’ny fanompoana? Asio fampisehoana: Mpisava lalana roa na mpivady manomana fomba fitory mahaliana ny olona eo amin’ny faritaniny, ka mampiasa an’io lahatsoratra io. Afaka mifidy izay boky na gazety tiany hapetraka izy ireo.

Hira 95 sy Vavaka

27 OKTOBRA 2014–2 NOVAMBRA 2014

PEJY 7 • HIRA: 28, 107