Zoma 25 Aprily

Jiro ho an’ny tongotro ny teninao, sady fahazavana ho an’ny lalako.—Sal. 119:105.

Fanomezana sarobidy avy amin’i Jehovah ny Baiboly, izay nomeny tamin’ny alalan’ny fanahy masina. Hitombo ny fitiavanao azy io sy ilay nampanoratra azy io, raha tia mamaky Baiboly isan’andro ianao. (Sal. 1:1, 2) Mivavaha isaky ny hianatra Baiboly, mba hahazoana ny fitarihan’ny fanahy masina. (Lioka 11:13) Ny hevitr’Andriamanitra no ao amin’ny Baiboly, ka rehefa misaintsaina azy io ianao, dia hitovy amin’ny fomba fisainany ny fomba fisainanao. Tena ilaina koa ny mampihatra izay ianaranao. Toy ny mijery fitaratra ianao rehefa mandinika ny Soratra Masina. Rehefa hitanao àry hoe misy zavatra mila ahitsy, dia ahitsio. (Jak. 1:23-25) Toy ny sabatra koa ny Tenin’Andriamanitra. Azonao ampiasaina izy io mba hiarovana ny finoanao, sy handravana ny fampianaran-diso ao am-pon’ny olona tso-po. (Efes. 6:17) Aoka ianao ho faly rehefa mampiasa azy io, ary ho velom-pankasitrahana hoe nahazo ny fitarihan’ny fanahy masina ireo olona nanoratra azy io.—2 Pet. 1:21. w12 15/6 4:17, 18

21 Apr. Famakiana Baiboly: Eksodosy 15-18

No. 2: Nahoana ny Kristianina no Tsy Voatery Hitandrina ny Sabata? (rs p. 367-368 § 2)

No. 3: Niova ny Fitantanana ( jv p. 64 § 3–p. 69 § 2)