Talata 22 Jolay

Hanorotoro ny lohanao izy io.—Gen. 3:15.

Lazain’ny apostoly Jaona izay hitranga amin’i Satana. Hisambotra an’i Satana sy ny demoniany i Jesosy Kristy, ilay anjely manana ny “lakilen’ny lavaka mangitsokitsoka.” Hatsipiny ao amin’ilay lavaka izy ireo, ary hogadrainy ao arivo taona. (Apok. 20:1-3; Lioka 8:30, 31; 1 Jaona 3:8) Manomboka amin’io fanagadrana io ny fanorotoroana ny lohan’ilay menarana. Inona ilay “lavaka mangitsokitsoka” hanipazana an’i Satana sy ny demonia? Ilay teny grika hoe abyssôs nampiasain’i Jaona, dia midika hoe “faran’izay lalina”, na “tsy misy fetra.” Midika izany fa tsy misy afaka mankany amin’izy io, afa-tsy i Jehovah sy ilay anjely manana ny “lakilen’ny lavaka mangitsokitsoka.” Ny dikan’ny hoe ao anatin’io lavaka mangitsokitsoka io i Satana, dia hoe tsy ho afaka hanao na inona na inona intsony izy fa toy ny hoe maty. ‘Tsy ho afaka hamitaka ny firenena intsony izy.’ Hangina tanteraka ilay “liona mierona”!—1 Pet. 5:8. w12 15/9 1:15, 16

21 Jolay Famakiana Baiboly: Levitikosy 25-27

No. 2: Ho Voavonjy ve ny Olona Rehetra? (rs p. 146 § 1)

No. 3: Nitombo ny Fahalalana An’Andriamanitra sy ny Teniny ( jv p. 120-126 § 2)