Alakamisy 31 Jolay

Rehefa tonga izy, izany hoe ny fanahin’ny fahamarinana, dia hitari-dalana anareo ho amin’ny fahamarinana rehetra.—Jaona 16:13.

Vonona i Jesosy hampiharihary ny Rainy, izany hoe hanampy ny hafa hianatra momba ny Ray. Nolazainy daholo izay tokony ho fantatr’izy ireo momba an’i Jehovah. (Mat. 11:27) Tsy izay ihany, fa nomeny “fahiratan-tsaina” ny mpianany mba ‘hahalalan’izy ireo an’ilay tena Andriamanitra.’ (1 Jaona 5:20) Midika izany fa nanokatra ny sain’ny mpanara-dia azy i Jesosy, mba hahatakaran’izy ireo ny fampianarany momba ny Ray. Tsy nampianatra zavatra saro-takarina izy, ohatra hoe anisan’ny Andriamanitra telo izay iray i Jehovah. Nolazain’i Jesosy tamin’ny mpianany daholo ve anefa izay rehetra fantany momba ny Ray? Tsia. (Jaona 16:12) Satria mbola ‘tsy zakan’izy ireo’ izany tamin’izay fotoana izay. Nisy zavatra fantatr’i Jesosy momba ny Rainy nefa tsy nolazainy tamin’ny mpianany, raha tsy rehefa hitany hoe vonona handray izany izy ireo ary hahatakatra an’ilay izy. Tsara fanahy tokoa i Jesosy satria nieritreritra ny zavatra mety ho takatry ny mpianany. w12 15/4 1:14, 15

28 Jolay Famakiana Baiboly: Nomery 1-3

No. 2: Ny “Karazan’olona Rehetra” no Hovonjena (rs p. 146 § 2)

No. 3: Nahalala ny Marina Momba ny Maty sy ny Vidim-panavotana ( jv p. 126 § 3–p. 131 § 4)

28 JOLAY 2014–3 AOGOSITRA 2014

PEJY 26 • HIRA: 45, 27