Zoma 22 Aogositra

Tao anatin’ny fahoriana lalina no niantsoako anao, Jehovah ô! Henoy ny feoko, Jehovah ô! Hanongilan-tsofina hihaino ny fitalahoako anie ianao!—Sal. 130:1, 2.

Mbola kely loatra ny tanora sasany dia efa mifankatia, ka mbola tsy vonona hiantsoroka ny andraikitra amin’ny fanambadiana. Misy indray mitady vady ao amin’ny Internet, ary atao haingana ny fanambadian’izy ireo. Misy indray manao fahotana lehibe mandritra ny fiarahany, ka lasa tsy dia mifanaja intsony. Ratsy fototra àry ny fanambadian’izy ireo. Tsy nanambady ‘tao amin’ny Tompo’ ny Kristianina sasany, ka lasa mijaly satria tsy mitovy finoana aminy ny vadiny. (1 Kor. 7:39) Raha izany no zavatra iainanao, dia mangataha famelan-keloka sy fanampiana amin’Andriamanitra. Marina fa tsy hanala ny vokatry ny fahadisoanao izy, kanefa hanampy anao hiatrika an’izany izy raha mibebaka ianao. Miezaha mafy àry mba hampifaly an’i Jehovah manomboka izao. Raha manao izany ianao, dia hanome hery anao ny “fifaliana avy amin’i Jehovah.”—Neh. 8:10. w12 15/5 2:3, 4

18 Aog. Famakiana Baiboly: Nomery 10-13

No. 2: Nahoana no Tsy Maintsy Aseho Amin’ny Atao ny Finoana? (rs p. 148 § 2-5)

No. 3: Fomba Ampianarana ny Mpanompon’i Jehovah ( jv p. 142 § 2–p. 148)