Alatsinainy 1 Septambra

Aoka hesorina tsy ho eo aminareo . . . ny fahatezerana . . ., ny fahavinirana . . ., ny filelalelana . . ., ary ny fanevatevana.—Efes. 4:31.

Faly isika rehefa mihaino tsara antsika ny olona itoriantsika, satria mety handray soa avy amin’ilay hafatra entintsika izy ireo. Tsy mandray tsara anefa ny olona indraindray, ka mila ady amintsika. Ahoana no hataontsika amin’izay? Nilaza i Jesosy fa tokony hiverina amintsika ny fiadanantsika, izany hoe tokony hanana fiadanana anaty foana isika. (Lioka 10:1, 5, 6) Tokony ho tony foana isika any anatintsika any, rehefa miala eo amin’ilay olona, na ahoana na ahoana fomba itondrany antsika. Raha tezitra mantsy isika, dia ho very ilay fiadanana anaty ananantsika. Tsy eny amin’ny fanompoana ihany isika no mila miezaka hanana fiadanana anaty, fa amin’ny toe-javatra rehetra koa. Ny hoe mamela heloka akory tsy midika hoe milefitra amin’ny fahadisoan’ny hafa na manamaivana ny vokatr’ilay izy. Midika kosa izy io hoe tsy mitana lolompo amin’ilay olona, ary miezaka foana mba hanana fiadanana anaty. Miezaha àry hamela heloka.—Efes. 4:32. w12 15/11 5:11, 12

1 Sept. Famakiana Baiboly: Nomery 17-21

No. 2: Ahoana no Ahafantarantsika fa Tena Misy ny Devoly? (rs p. 379 § 1-4)

No. 3: Ny Nandraisantsika Ilay Anarana hoe Vavolombelon’i Jehovah ( jv p. 149-156 § 5)

1-7 SEPTAMBRA 2014

PEJY 7 • HIRA: 63, 66