Talata 16 Septambra

Hanorina indray ny trano rantsankazon’i Davida [aho].—Asa. 15:16.

Nazava hoe nirodana ny “trano rantsankazon’i Davida”, rehefa natao sesitany tany Babylona ny Jiosy. Naharitra 70 taona izany, nanomboka tamin’ny 607 T.K. ka hatramin’ny 537 T.K. Tsy nivadika anefa ny vahoakan’i Jehovah, na dia nanjaka aza ny fivavahan-diso tany Babylona. Inona no nanampy azy ireo? Tsy misy hafa amintsika ankehitriny izy ireo. Manana lova ara-panahy isika manampy antsika tsy hivadika, eto amin’ity tontolon’i Satana ity. (1 Jaona 5:19) Ny lovany ara-panahy koa no nanampy an’ireo Jiosy tany Babylona tsy hivadika mihitsy. Tsy nanana ny Soratra Masina feno izy ireo. Nahay ny Lalàn’i Mosesy sy ny Didy Folo anefa izy ireo. Nahatadidy ny “hiran’i Ziona” sy ohabolana maro koa izy ireo, ary nahafantatra ny tantaran’ireo mpanompon’i Jehovah tsy nivadika fahiny. Tsy nanadino an’i Jehovah izy ireo, ary nitomany mihitsy aza rehefa nahatsiaro an’i Ziona. (Sal. 137:1-6) Ireo rehetra ireo no nanampy an’ireo Jiosy tsy hivadika, na dia feno fampianaran-diso sy fanao ratsy aza tany Babylona. w13 15/2 2:1, 3, 4

15 Sept. Famakiana Baiboly: Nomery 26-29

No. 2: Tsy Andriamanitra no Nampisy ny Devoly (rs p. 380 § 3)

No. 3: Inona no Zava-kendren’ilay Fitoriana (Nanomboka tamin’ny 1879 ka hatramin’ny 1925)? ( jv p. 159-163 § 2)

15-21 SEPTAMBRA 2014

PEJY 23 • HIRA: 31, 92