Alarobia 28 Janoary

Tena mahafinaritra ahy ny lalàn’Andriamanitra.—Rom. 7:22.

Nampirisika antsika rehetra ny apostoly Petera mba ‘haniry fatratra ny ronono tsy misy fangarony, dia ny ronono ao amin’ny tenin’Andriamanitra.’ (1 Pet. 2:2) Manome fahafaham-po an’izany faniriana izany isika rehefa mianatra Baiboly. Raha manao izany isika sady mampihatra izay ianarantsika, dia hanana feon’ny fieritreretana madio, ary hisy zava-kendrena ny fiainantsika. Hahazo namana tsara koa isika, dia namana tia sy manompo an’ilay tena Andriamanitra. Tena tokony ‘hahafinaritra antsika ny lalàn’Andriamanitra’ noho izany. Mbola misy soa hafa koa anefa raisintsika rehefa mianatra Baiboly. Arakaraka ny ianarantsika momba an’i Jehovah sy Jesosy, dia vao mainka hitombo ny fitiavantsika azy ireo sy ny mpiara-belona amintsika. Ho fantatsika koa izay hataon’Andriamanitra tsy ho ela, mba hanavotana ny olombelona mankatò rehefa horinganina ity tontolo ity. Hanana vaovao tsara hozaraina amin’ny olona koa isika. Hotahin’i Jehovah isika, raha ampahafantarintsika ny olona izay nianarantsika tao amin’ny Tenin’Andriamanitra. w13 15/4 1:2, 3

HERINANDRON’NY 26 JANOARY

Hira 99 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Mpitsara 5-7 (8 min.)

No. 1: Mpitsara 7:12-25 (3 min. na latsaka)

No. 2: Fivoriana Manome Izay Ilaina—jv p. 236–p. 241 § 1 (5 min.)

No. 3: Ahoana no Hianarantsika Momba An’i Jehovah?—igw p. 5 § 1-4 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

Foto-kevitra ho an’ny volana: ‘Manompoa ny Tompo amim-panetren-tena tanteraka.’—Asa. 20:19.

10 min: Zavatra Atolotra Amin’ny Janoary sy Febroary. Lahateny misy fiaraha-midinika. Asao ny mpanatrika hitantara ny zavatra nahafinaritra azy tamin’izy nametraka ny bokikely Vaovao Tsara. Ataovy fampisehoana fohy ny fomba azo anolorana io. Iaraho midinika avy eo ilay hoe “Nahoana Isika no Mandeha avy Hatrany?

10 min: Manompo ny Tompo ny Anti-panahy: Ny Mpitarika ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana. Fanadinadinana ny mpitarika ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana: Inona no tafiditra amin’ny andraikitrao? Inona no fiomanana ataonao rehefa hitarika Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana? Nahoana ianao no tsy afaka manondro an’izay rehetra manangan-tanana? Inona no azon’ny mpamaky fehintsoratra sy izay manome valin-teny ary ny mpitondra mikrô atao, mba hahatonga an’ilay fianarana handraisan-tsoa sy hahafinaritra?

10 min: “Ampiasao eny Amin’ny Fanompoana ny jw.org: ‘Ataovy Namanao i Jehovah.’ ” Lahateny misy fiaraha-midinika. Resaho ny zavatra sasany mampiavaka an’io fizarana ao amin’ny tranonkalantsika io, ary mandefasa santionany raha afaka manao izany. Asao ny mpanatrika hilaza fomba azo ampiasana azy io, rehefa mitory isan-trano na ampahibemaso na tsy ara-potoana.

Hira 135 sy Vavaka

26 JANOARY 2015–1 FEBROARY 2015

PEJY 23 • HIRA: 112, 101