Talata 3 Martsa

Hohafohezina izany andro izany.—Mat. 24:22.

Inona no hitranga amin’ny fahoriana lehibe ho avy? Rehefa hanafika an’ireo fivavahana ny Firenena Mikambana, dia hohafohezin’i Jehovah ilay fanafihana, ka tsy havelany ho ringana miaraka amin’ny fivavahan-diso ny fivavahana marina. Azo antoka àry fa ho voavonjy ny vahoakan’Andriamanitra. Inona no hitranga rehefa tapitra ilay tapany voalohany amin’ny fahoriana lehibe? Raha jerena ny tenin’i Jesosy, dia hisy elanelam-potoana aorian’izay, mandra-pahatongan’ny Hara-magedona. Inona no hiseho mandritra an’io elanelam-potoana io? Mamaly izany ny Ezekiela 38:14-16 sy ny Matio 24:29-31. Aorian’ireo zavatra voalaza ao ireo no ho tonga ny Hara-magedona, izay hamarana ny fahoriana lehibe. Mifanitsy amin’ny nandravana an’i Jerosalema tamin’ny taona 70 io ady io. (Mal. 4:1) Tena hiavaka ny fahoriana lehibe, satria mbola tsy hisy zava-mitranga hitovy amin’izy io mihitsy “hatramin’ny niandohan’izao tontolo izao.” (Mat. 24:21) Hanomboka ny Fanjakana Arivo Taonan’i Kristy aorian’izay. w13 15/7 1:7, 8

HERINANDRON’NY 2 MARTSA

Hira 5 sy Vavaka

Fianarana Baiboly:

Sekolin’ny Fanompoana:

Famakiana Baiboly: Rota 1-4 (8 min.)

No. 1: Rota 3:14–4:6 (3 min. na latsaka)

No. 2: Porofon’ny Firahalahiantsika Ireo Fivoriambe—jv p. 254–p. 260 § 2 (5 min.)

No. 3: Manetry Tena sy Mahery i Kristy Mpanjaka—igw p. 8 § 5–p. 9 § 4 (5 min.)

Fivoriana Momba ny Fanompoana:

Foto-kevitra ho an’ny volana: ‘Mazotoa Amin’ny Asa Tsara’!—Tit. 2:14.

10 min: Manolora Gazety Amin’ny Volana Martsa. Lahateny misy fiaraha-midinika. Ataovy fampisehoana aloha ny fanolorana an’ireo gazety, ka ampiasao ny fomba fitory modely eto amin’ity pejy ity. Ampirisiho ny rehetra mba hamaky tsara an’ireo gazety.

10 min: “Mazotoa Mandrisika ny Hafa Hanao Asa Tsara!” Lahateny misy fiaraha-midinika. Resaho ny fomba nanasongadinana ny foto-kevitra ho an’ny volana, nandritra ny Fivoriana Momba ny Fanompoana tamin’ny Febroary.

10 min: Ahoana no Nampiharantsika Azy? Anaovy famerenana ny hevi-dehibe sasany noresahina tato, izay tena nilaina teny amin’ny fanompoana. Anontanio ny mpanatrika hoe inona ny hevitra tena nahasoa azy. Anontanio koa ny mpitory hoe ahoana no nahafahan’izy ireo nitory an-telefaonina, raha mety eo amin’ny faritaninareo izany.

Hira vaovao: “Jehovah no anaranao”, sy Vavaka

Fampahatsiahivana: Alefaso indray mandeha aloha ny mozika, dia avy eo vao mihira ny fiangonana.