• Bywyd ei Greu
  • Wynebddalen/Tudalen y Cyhoeddwyr

Wynebddalen/Tudalen y Cyhoeddwyr

A Gafodd Bywyd ei Greu?

© 2010 Argraffiad

Ni chodir tâl am y llyfryn hwn. Darperir fel rhan o waith addysgol Beiblaidd byd-eang a gefnogir gan gyfraniadau gwirfoddol.

Oni nodir yn wahanol, daw dyfyniadau Ysgrythurol o’r Beibl Cymraeg Newydd Argraffiad Diwygiedig.