• Er livet skabt
  • Titelblad/Udgiverside

Titelblad/Udgiverside

Er livet en Skabers værk?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Er livet en Skabers værk?

Udgivet af JEHOVAS VIDNER

Trykt i marts 2014

Denne publikation må ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag.

Når intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter  Studieudgave med noter og henvisninger

Was Life Created?

Danish (lc-D)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain

(Registered in England as a Charity).

Made in Britain

Trykt i Storbritannien