• Δημιουργήθηκε η Ζωή;
  • Σελίδα Τίτλου/Σελίδα του Εκδότη

Σελίδα Τίτλου/Σελίδα του Εκδότη

Δημιουργήθηκε η Ζωή;

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

Εκδότες

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκτύπωση Μάρτιος 2014

Αυτό το έντυπο δεν είναι προς πώληση. Παρέχεται ως μέρος ενός παγκόσμιου Βιβλικού εκπαιδευτικού έργου που υποστηρίζεται από προαιρετικές συνεισφορές.

Οι Γραφικές παραθέσεις είναι από την Αγία Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου, μια απόδοση σε σύγχρονη γλώσσα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Was Life Created? Greek (lc-G)