• Προέλευση της Ζωής
  • Σελίδα Τίτλου/Σελίδα του Εκδότη

Σελίδα Τίτλου/Σελίδα του Εκδότη

Η Προέλευση της Ζωής—Πέντε Ερωτήματα που Αξίζει να Τεθούν

Εξώφυλλο: Καλλιτεχνική απεικόνιση μορίου DNA

Σημείωση: Όλες οι τρισδιάστατες απεικονίσεις μορίων και μοριακών μηχανισμών είναι απλοποιημένες σχηματικές αναπαραστάσεις και δεν έχουν γίνει βάσει κλίμακας.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

Με την Επιφύλαξη Όλων των Δικαιωμάτων

Εκδότες

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκτύπωση 2010

Αυτό το έντυπο δεν είναι προς πώληση. Παρέχεται ως μέρος ενός παγκόσμιου Βιβλικού εκπαιδευτικού έργου που υποστηρίζεται από προαιρετικές συνεισφορές.

Οι Γραφικές παραθέσεις είναι από την Αγία Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου, μια απόδοση σε σύγχρονη γλώσσα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Photo credits:

Page 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; page 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; page 22, tree of life: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; page 27, skull: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; page 28, skulls: © Medical-on-Line/Alamy; page 29, Java Man reconstruction: © The Print Collector/Alamy

The Origin of Life—Five Questions Worth Asking Greek (lf-G)