ΣΙΩΝ

(Σιών).

Αρχικά το οχυρό των Ιεβουσαίων που ονομάστηκε «η Πόλη του Δαβίδ». (1Βα 8:1· 1Χρ 11:5) Όταν ο Δαβίδ κατέλαβε το Όρος Σιών, εγκατέστησε εκεί τη βασιλική κατοικία του. (2Σα 5:6, 7, 9· βλέπε ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ.) Αναφερόμενος έμμεσα στο γεγονός ότι ο Δαβίδ κυβερνούσε από τη Σιών ως ο χρισμένος του Θεού, ο Ιεχωβά λέει: «Εγώ εγκατέστησα το βασιλιά μου πάνω στη Σιών, το άγιο βουνό μου». (Ψλ 2:6) Η Σιών έγινε ιδιαίτερα άγιο βουνό για τον Ιεχωβά όταν ο Δαβίδ διευθέτησε να μεταφερθεί εκεί η ιερή Κιβωτός. (2Σα 6:17) Μεταγενέστερα, ο χαρακτηρισμός «Σιών» συμπεριέλαβε την περιοχή του ναού στο Όρος Μοριά (όπου μεταφέρθηκε η Κιβωτός κατά τη βασιλεία του Σολομώντα) και, στην ουσία, ο όρος αυτός εφαρμόστηκε σε ολόκληρη την πόλη της Ιερουσαλήμ. (Παράβαλε Ησ 1:8· 8:18· βλέπε ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ.) Εφόσον η Κιβωτός ήταν συνδεδεμένη με την παρουσία του Ιεχωβά (Εξ 25:22· Λευ 16:2) και επειδή η Σιών αποτελούσε σύμβολο ουράνιων πραγματικοτήτων, η Σιών χαρακτηριζόταν ως ο τόπος κατοικίας του Θεού (Ψλ 9:11· 74:2· 76:2· 78:68· 132:13, 14· 135:21) και ο τόπος από τον οποίο θα ερχόταν βοήθεια, ευλογία και σωτηρία.—Ψλ 14:7· 20:2· 50:2· 53:6· 134:3.

Επειδή αποδείχτηκε άπιστη προς αυτόν, ο Ιεχωβά επέτρεψε στους Βαβυλωνίους να ερημώσουν τη Σιών, δηλαδή την Ιερουσαλήμ. (Θρ 2:1, 4, 6, 8, 10, 13) Μετέπειτα, σε εκπλήρωση προφητειών, ο Ιεχωβά αποκατέστησε ένα υπόλοιπο του μετανοημένου λαού του στη Σιών, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ. (Ησ 35:10· 51:3· 52:1-8· Ιερ 50:4, 5, 28· 51:10, 24, 35) Έτσι κατέστη δυνατό να μπει ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ ανεβασμένος στο πουλάρι ενός γαϊδουριού και να παρουσιαστεί στη Σιών ως βασιλιάς, εκπληρώνοντας την προφητεία του Ζαχαρία. (Ζαχ 9:9· Ματ 21:5· Ιωα 12:15) Μόνο ένα υπόλοιπο ανταποκρίθηκε ευνοϊκά, ενώ οι θρησκευτικοί ηγέτες απέρριψαν τον Ιησού ως βασιλιά και επιδίωξαν το θάνατό του. Αυτό σήμανε συμφορά για την επίγεια Ιερουσαλήμ, ή αλλιώς τη Σιών, και την απόρριψή της από τον Θεό.—Ματ 21:33-46.

Εφόσον ο Ιησούς είχε απορριφθεί στην επίγεια Ιερουσαλήμ, δεν θα μπορούσε να έχει θέσει εκεί ο Ιεχωβά τον Γιο του ως «δοκιμασμένη πέτρα, την πολύτιμη γωνία ενός σίγουρου θεμελίου». (Ησ 28:16· Ρω 9:32, 33· 1Πε 2:6) Απεναντίας, αυτό πρέπει να συνέβη στη Σιών σχετικά με την οποία ειπώθηκε προς τους Εβραίους Χριστιανούς: «Εσείς, όμως, έχετε πλησιάσει ένα Όρος Σιών και μια πόλη του ζωντανού Θεού, την ουράνια Ιερουσαλήμ, και μυριάδες αγγέλων, σε γενική σύναξη, και την εκκλησία των πρωτοτόκων που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, και τον Θεό, τον Κριτή όλων, και τις πνευματικές ζωές των δικαίων οι οποίοι έχουν τελειοποιηθεί, και τον Ιησού, τον μεσίτη μιας νέας διαθήκης». (Εβρ 12:22-24) Προφανώς σε αυτό το ουράνιο Όρος Σιών στέκεται το Αρνί, ο Χριστός Ιησούς, μαζί με τους 144.000 που έχουν αγοραστεί από τη γη.—Απ 14:1-3· βλέπε ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ· ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.