• Ευρετήριο 1986-2014
  • Αβιρών (Γιος του Χιήλ)

ΑΒΙΡΩΝ (Γιος του Χιήλ)

θάνατος: it-1 36, 1239