• Ευρετήριο 1986-2014
  • Βουσμάνοι (Λαός)

ΒΟΥΣΜΑΝΟΙ (Λαός)

ζωγραφική σε βράχους: g88 8/9 25, 26

περιοχή Ντράκενσμπεργκ: g88 8/9 25

πληροφορίες: g86 22/1 18-21

πρώτοι κάτοικοι της Νότιας Αφρικής: g86 22/6 19, 20

σύγκρουση με λευκούς αποίκους: g86 22/7 4