LINGGO NG HUNYO 24

Awit 123 at Panalangin

Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya:

Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo:

Pagbabasa ng Bibliya: Gawa 8-10 (10 min.)

Pulong sa Paglilingkod:

10 min:Itampok ang Isang Paksa, Pero Iwan ang Dalawang Magasin.” Pahayag. Pagkatapos ng pahayag, ipatanghal kung paano makapagpapasimula ng pag-aaral sa unang Sabado ng Hulyo, gamit ang sampol na presentasyon sa pahina 4.

10 min: Ang Ating mga Gawa ay Hindi sa Walang Kabuluhan. (Heb. 6:10) Pagtalakay batay sa 2013 Taunang Aklat, mula sa pahina 113, parapo 1, hanggang sa huling parapo ng pahina 115. Tanungin ang mga tagapakinig kung ano ang natutuhan nila.

10 min: Alok na Literatura sa Hulyo at Agosto. Pagtalakay. Talakayin sa maikli ang magagandang punto sa alok na mga brosyur. Ipatanghal kung paano iaalok ang dalawa sa mga ito. Sa isa sa mga pagtatanghal, itampok ang brosyur na Magandang Balita, gamit ang sampol na presentasyon sa pahina 4 o isa sa mga presentasyong iminungkahi sa Marso 2013 ng Ating Ministeryo sa Kaharian.

Awit 129 at Panalangin

HUNYO 24-30, 2013

PAHINA 27 • AWIT: 129, 63