• Kas elu on loodud?
  • Nimeleht/tiitelleht

Nimeleht/tiitelleht

Kas elu on loodud?

© 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA.

Väljaandjad

EESTI JEHOOVA TUNNISTAJATE KOGUDUSTE LIIT

2012. aasta trükk

See trükis ei ole müügiks, vaid on antud välja ülemaailmse piibliharidustöö raames, mida toetatakse vabatahtlike annetustega.

Kui ei ole täiendavat märget, on Piibli heebreakeelse osa (Vana Testamendi) tsitaadid võetud eestikeelse Piibli 1988. a väljaandest ja kreekakeelse osa (Uue Testamendi) tsitaadid ”Uue maailma tõlkest” (2009).