• Elu päritolu. Viis vältimatut küsimust
  • Nimeleht/tiitelleht

Nimeleht/tiitelleht

Elu päritolu. Viis vältimatut küsimust

Kaanepilt: DNA molekuli stiliseeritud kujutis

Märkus: kõik kolmemõõtmelised molekulimudelid on lihtsustatud joonised, mis ei järgi tegelikke mõõtmeid.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Väljaandjad

EESTI JEHOOVA TUNNISTAJATE KOGUDUSTE LIIT

2010. aasta trükk

See trükis ei ole müügiks, vaid on antud välja ülemaailmse piibliharidustöö raames, mida toetatakse vabatahtlike annetustega.

Kui ei ole täiendavat märget, on Piibli heebreakeelse osa (Vana Testamendi) tsitaadid võetud eestikeelse Piibli 1988. a väljaandest ja kreekakeelse osa (Uue Testamendi) tsitaadid ”Uue maailma tõlkest” (2009).

Fotod:

lk 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; lk 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; lk 22, elupuu: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; lk 27, kolju: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; lk 28, koljud: © Medical-on-Line/Alamy; lk 29, jaavamehe rekonstruktsioon: © The Print Collector/Alamy