• Ինչպե՞ս է կյանքն առաջացել
  • Անվանաէջ/Հրատարակչական էջ

Անվանաէջ/Հրատարակչական էջ

Ինչպե՞ս է կյանքն առաջացել

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Ինչպե՞ս է կյանքն առաջացել

 Հրատարակիչներ՝

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.

2010 թ. հրատարակություն

Այս գրքույկը վաճառքի համար չէ։ Այն օժանդակում է Աստվածաշնչի համաշխարհային կրթական գործունեությանը, որն իրականացվում է հոժարակամ նվիրաբերությունների շնորհիվ։

Եթե այլ կերպ նշված չէ, Աստվածաշնչի մեջբերումները վերցված են «Նոր աշխարհ» թարգմանությունից։

Was Life Created? Armenian (lc-REA)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (Registered in England as a Charity)

Լույս է տեսել Մեծ Բրիտանիայում