• Կյանքի ծագումը
  • Անվանաէջ/Հրատարակչական էջ

Անվանաէջ/Հրատարակչական էջ

Կյանքի ծագումը. հինգ հարց, որ արժե քննել

Կազմի վրա. ԴՆԹ-ի մոլեկուլի գեղազարդված պատկերը

Ուշադրություն. մոլեկուլների և մոլեկուլային մեխանիզմների եռաչափ մոդելները պարզեցված են և դրանց հարաբերական չափերը ստույգ չեն։

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Կյանքի ծագումը. հինգ հարց, որ արժե քննել

Հրատարակիչներ՝

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

2010 թ. հրատարակություն

Այս գրքույկը վաճառքի համար չէ։ Այն օժանդակում է Աստվածաշնչի համաշխարհային կրթական գործունեությանը, որն իրականացվում է հոժարակամ նվիրաբերությունների շնորհիվ։

Եթե այլ կերպ նշված չէ, Աստվածաշնչի մեջբերումները վերցված են «Նոր աշխարհ» թարգմանությունից։

Photo credits: Page 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; page 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; page 22, tree of life: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; page 27, skull: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; page 28, skulls: © Medical-on-Line/Alamy; page 29, Java Man reconstruction: © The Print Collector/Alamy

The Origin of Life— Five Questions Worth Asking

Armenian (lf-REA)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (Registered in England as a Charity)

Լույս է տեսել Մեծ Բրիտանիայում