• სიცოცხლის წარმოშობა
  • სათაო ფურცელი/გამომცემლობა

სათაო ფურცელი/გამომცემლობა

სიცოცხლის წარმოშობა ხუთი კითხვა, რომელზეც ღირს დაფიქრება

გარეკანზე: დნმ-ის მოლეკულის სტილიზებული გამოსახულება.

შენიშვნა: მოლეკულებისა და მოლეკულური მანქანების ყველა სამგანზომილებიანი მოდელი გამარტივებულად არის გამოსახული და არ არის შესრულებული მასშტაბში.

2010 წლის გამოცემა

ეს ბროშურა არ იყიდება. ის იმ ბიბლიური საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილია, რომელიც მთელ მსოფლიოში ნებაყოფლობითი შესაწირავებით ხორციელდება.

თუ არ ახლავს მითითება, ბიბლიური ციტატები აღებულია „ახალი ქვეყნიერების თარგმანიდან“.

Photo credits:

Page 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; page 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; page 22, tree of life: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; page 27, skull: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; page 28, skulls: © Medical-on-Line/Alamy; page 29, Java Man reconstruction: © The Print Collector/Alamy