• Тиричилик
  • Адабияттын аты/Басып чыгаргандардын маалымат бети

Адабияттын аты/Басып чыгаргандардын маалымат бети

Тиричилик өзүнөн өзү пайда болгонбу?

© 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Бардык укуктар сакталат

Тиричилик өзүнөн өзү пайда болгонбу?

Басма: WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.

2010-жылы басылды

Бул адабият сатылбайт. Ал ыктыярдуу тартуулар менен каржыланган бүткүл дүйнөлүк ыйык китептик билим берүү ишинде колдонуу үчүн чыгарылды.

Эврей Жазмаларынан келтирилген цитаталар, негизинен, «Үмүт нуру» тарабынан которулган Ыйык Китептен (2-бас.), ал эми Грек Жазмаларынан келтирилген цитаталар «Жаңы дүйнө котормосунан» («ЖД») алынды.

Was Life Created? Kirghiz (lc-KZ)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (Registered in England as a Charity)