• Gyvybė: ar galėjo atsirasti be Kūrėjo?
  • Antraštinis puslapis / leidėjų puslapis

Antraštinis puslapis / leidėjų puslapis

Gyvybė: ar galėjo atsirasti be Kūrėjo?

2014 m. kovo mėn. leidimas

Šiuo leidiniu neprekiaujama. Jo leidyba — dalis pasaulinio šviečiamojo darbo, remiamo savanoriškomis aukomis.

Šiuo leidiniu neprekiaujama. Jo leidyba — dalis pasaulinio šviečiamojo darbo, remiamo savanoriškomis aukomis.

Šventasis Raštas cituojamas iš Lietuvos Biblijos draugijos išleisto A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimo (1999). Jeigu nurodyta santrumpa Brb iš K. Burbulio vertimo (1996).