• Gyvybės kilmė
  • Antraštinis puslapis / leidėjų puslapis

Antraštinis puslapis / leidėjų puslapis

Gyvybės kilmė: penki svarbūs klausimai

Viršelis: stilizuotas DNR molekulės piešinys

Pastaba: erdviniai molekulių ir molekulinių „mašinų“ modeliai pavaizduoti schematiškai ir neatitinka santykinių dydžių.

2010 m. laida

Šiuo leidiniu neprekiaujama. Jo leidyba — dalis pasaulinio šviečiamojo darbo, remiamo savanoriškomis aukomis.

Šventasis Raštas cituojamas iš Lietuvos Biblijos draugijos išleisto A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimo (1999). Jeigu nurodyta santrumpa Brb iš K. Burbulio vertimo (1996), Jr A. Jurėno (2000).

Nuotraukos.

4 puslapis: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; 5 puslapis: © SPL/Photo Researchers, Inc.; 22 puslapis, gyvybės medis: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; 27 puslapis, kaukolė: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; 28 puslapis, kaukolės: © Medical-on-Line/Alamy; 29 puslapis, javantropo rekonstrukcija: © The Print Collector/Alamy