Titullapa/Izdevēja lapa

Vai dzīvība ir radīta?

Iespiests 2012. gadā

Šī brošūra nav paredzēta pārdošanai. Tās izdošana ietilpst darbā, kas tiek veikts visā pasaulē, lai sniegtu zināšanas par Bībeli, un kas tiek atbalstīts ar labprātīgiem ziedojumiem.

Ebreju raksti (”Vecā Derība”) citēti no latviešu valodas Bībeles 1965. gada izdevuma, bet Grieķu raksti (”Jaunā Derība”) — no Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojuma.