• Ahoana no Nampisy Antsika?
  • Lohateny/Pejin’ny Mpampanonta

Lohateny/Pejin’ny Mpampanonta

Ahoana no Nampisy Antsika? Fanontaniana Dimy Mila Dinihina

Eo amin’ny fonony: Sarina ADN

Fanamarihana: Notsorina avokoa ireo sarina molekiola sy anzima ato amin’ity bokikely ity.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Tsy azo adika na alain-tahaka

Mpampanonta

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. Brooklyn, New York, U.S.A.

Pirinty natao tamin’ny 2010

Tsy natao hamidy ity bokikely ity. Ny famoahana azy ity dia anisan’ny asa fampianarana Baiboly maneran-tany tohanana amin’ny alalan’ny fanomezana an-tsitrapo.

Raha tsy misy fanamarihana manokana, dia avy amin’ilay dikan-teny maoderina hoe Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao ny andinin-teny ato

Sary nahazoan-dalana:

Pejy 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; pejy 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; pejy 22, kisary eo ambony: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; pejy 27, karandoha: © Photolibrary/age fotostock; Ida (sary ambany): © Martin Shields/Alamy; pejy 28, karandoha: © Medical-on-Line/Alamy; pejy 29, sarin’ilay lazaina fa razambentsika tany Java: © The Print Collector/Alamy