• Ontstaan van het leven
  • Titelpagina/Uitgeverspagina

Titelpagina/Uitgeverspagina

Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven

Voorkant: een gestileerde afbeelding van een DNA-molecule

Opmerking: alle driedimensionale modellen van moleculen en moleculaire machines zijn vereenvoudigd en schematisch weergegeven en zijn niet op schaal getekend.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Alle rechten voorbehouden

Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven

Uitgevers

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

Druk 2010

Deze brochure is niet voor de verkoop bestemd maar wordt verschaft als onderdeel van een wereldwijd Bijbels onderwijzingswerk dat gesteund wordt door vrijwillige bijdragen.

Tenzij anders vermeld, is de gebruikte Bijbelvertaling de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift — met studieverwijzingen (uitgave 2004).

Photo credits:

Page 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; page 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; page 22, tree of life: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; page 27, skull: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; page 28, skulls: © Medical-on-Line/Alamy; page 29, Java Man reconstruction: © The Print Collector/Alamy