Tittelside/Utgiverside

Ble livet skapt?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Utgitt av Jehovas vitner

Trykt mars 2014

Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag.

Sitatene fra Bibelen er hentet fra Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter  studieutgave