Tittelside/Utgiverside

Livets opprinnelse  fem spørsmål verdt å stille

På forsiden: Et stilisert bilde av et DNA-molekyl

Merk: Alle tredimensjonale modeller av molekyler og molekylære maskiner er forenklede skjematiske framstillinger og er ikke i riktig målestokk.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA. Med enerett

Utgitt av Jehovas vitner, Ytre Enebakk

Trykt 2010

Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag.

Sitatene fra Bibelen er hentet fra Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter  studieutgave.

Bildeliste:

Side 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; side 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; side 22, livets tre: Image courtesy of Biodiversity Heritage Library; side 27, kranium: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; side 28, kranier: © Medical-on-Line/Alamy; side 29, rekonstruksjon av Java-mennesket: © The Print Collector/Alamy