Biblijny punkt widzenia

Wierność małżeńska co naprawdę oznacza?

Powszechnie uważa się, że mąż i żona powinni utrzymywać kontakty seksualne tylko między sobą. Taki pogląd na wierność małżeńską jest zgodny z Biblią, gdzie czytamy: „Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu u wszystkich, a łoże małżeńskie — niczym nie skalane” (Hebrajczyków 13:4).

CZY dochowywanie wierności współmałżonkowi ogranicza się wyłącznie do unikania kontaktów seksualnych z innymi osobami? A co powiedzieć o fantazjach erotycznych, których przedmiotem jest ktoś trzeci? I czy niewierność może przybrać postać bliskiej przyjaźni z osobą płci odmiennej?

Czy fantazje erotyczne nieszkodliwe?

Biblia przedstawia stosunki płciowe jako naturalny element życia małżeńskiego, źródło wzajemnej radości i satysfakcji (Przysłów 5:18, 19). Ale wielu dzisiejszych ekspertów twierdzi, że normalne — wręcz korzystne — jest także fantazjowanie o kontaktach intymnych z innymi partnerami. Czy rzeczywiście można to uznać za coś nieszkodliwego, jeśli wszystko pozostaje w sferze marzeń?

Osoby snujące tego rodzaju fantazje z reguły koncentrują się na swoich doznaniach. To zaś koliduje z radą, której na temat obcowania fizycznego udziela Biblia: „Żona nie sprawuje władzy nad swoim ciałem, tylko jej mąż; podobnie też mąż nie sprawuje władzy nad swoim ciałem, tylko jego żona” (1 Koryntian 7:4). Gdy zarówno mąż, jak i żona respektują tę radę, nie traktują współżycia jako środka do zaspokajania samolubnych żądz rozbudzonych przez fantazjowanie. W rezultacie zaznają w małżeństwie więcej szczęścia (Dzieje 20:35; Filipian 2:4).

Kto fantazjuje o seksie pozamałżeńskim, ten w gruncie rzeczy dokonuje w umyśle próby czegoś, co boleśnie zraniłoby jego współmałżonka. Istnieje też większe prawdopodobieństwo, że naprawdę dopuści się cudzołóstwa. Biblia tak unaocznia związek między myślami a czynami: „Każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego własne pragnienie. Potem pragnienie, gdy stanie się płodne, rodzi grzech” (Jakuba 1:14, 15).

Jezus powiedział: „Kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu” (Mateusza 5:28). Wystrzegając się takich nieczystych myśli, ‛strzeżesz swego serca’ i chronisz swoje małżeństwo (Przysłów 4:23).

Dlaczego dochowywać wierności pod względem emocjonalnym?

Jeśli twoje małżeństwo ma być udane, musisz pamiętać o „wyłącznym oddaniu” dla partnera (Pieśń 8:6; Przysłów 5:15-18). Co to oznacza? Chociaż utrzymywanie przyjaznych kontaktów z mężczyznami i kobietami jest czymś normalnym, to jednak twój współmałżonek ma największe prawo do twego czasu, uwagi i uczuć. Każda znajomość, z powodu której pozbawiasz go czegoś, co mu się słusznie należy, i dajesz to komuś innemu, jest formą niewierności — nawet jeśli nie dochodzi do żadnych praktyk seksualnych*.

W jaki sposób mogłoby dojść do takiej niewierności? Ktoś może ci się wydawać atrakcyjniejszy albo wrażliwszy od współmałżonka. Spędzacie ze sobą sporo czasu w pracy albo na gruncie towarzyskim i wkrótce już rozmawiacie na tematy osobiste, na przykład o problemach czy rozczarowaniach w małżeństwie. Pojawia się zaangażowanie uczuciowe. W rozmowach osobistych, telefonicznych lub przez Internet zaczynasz wyjawiać to, co współmałżonek powiedział ci w zaufaniu. A przecież ma on prawo oczekiwać, że pewne sprawy pozostaną wyłącznie między wami i że nikomu nie wyjawisz waszej „poufnej rozmowy” (Przysłów 25:9).

Gdy zrodzą się romantyczne uczucia, nie próbuj sobie wmawiać, że nic się nie dzieje. ‛Serce jest zdradliwe’ — ostrzega Księga Jeremiasza 17:9. Jeżeli jesteś w bliskiej przyjaźni z osobą płci odmiennej, zastanów się: „Jak reaguję, gdy inni pytają mnie o tę znajomość — czy zaczynam się tłumaczyć albo próbuję ukryć całą sprawę? Jak bym się czuł lub czuła, gdyby mój współmałżonek przypadkiem usłyszał nasze rozmowy? A co wtedy, gdyby on utrzymywał z kimś podobną przyjaźń?” (Mateusza 7:12).

Niestosowna zażyłość z osobą trzecią może doprowadzić do rozpadu małżeństwa, bo bliskość emocjonalna toruje drogę bliskości cielesnej. Jezus ostrzegł, że „z serca pochodzą (...) cudzołóstwa” (Mateusza 15:19). Ale nawet jeśli nie zostanie popełnione cudzołóstwo, ciężko jest naprawić szkody wynikłe z utraty zaufania. Mężatka imieniem Karolina* wyznała: „Gdy odkryłam, że Marek parę razy w ciągu dnia potajemnie rozmawia przez telefon z inną kobietą, byłam zdruzgotana. Bardzo trudno mi uwierzyć, że nie doszło między nimi do zbliżenia fizycznego. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś mu zaufam”.

Znajomości z osobami płci odmiennej utrzymuj we właściwych granicach. Gdyby pojawiły się niestosowne uczucia lub nieczyste pobudki, nie bagatelizuj tego ani nie usprawiedliwiaj. Jeżeli czujesz, że kontakty z kimś zagrażają twojemu małżeństwu, niezwłocznie je ogranicz albo zerwij. Biblia mówi: „Roztropny, ujrzawszy nieszczęście, kryje się” (Przysłów 22:3).

Chroń więź małżeńską

Stwórca postanowił, że małżeństwo będzie najściślejszym związkiem między dwojgiem ludzi. Zapowiedział, że mąż i żona „staną się jednym ciałem” (Rodzaju 2:24). Miało ich łączyć nie tylko pożycie seksualne, lecz także silna więź uczuciowa, wzmacniana przez niesamolubne oddanie, zaufanie i wzajemny szacunek (Przysłów 31:11; Malachiasza 2:14, 15; Efezjan 5:28, 33). Warto zatem trzymać się powyższych zasad, by chronić swe małżeństwo przed szkodami, jakie powoduje niewierność w sferze myśli i uczuć.

[Przypisy]

Trzeba jednak zaznaczyć, że jedyną biblijną podstawą do rozwodu są pozamałżeńskie stosunki seksualne (Mateusza 19:9).

Imiona zostały zmienione.

CZY SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAŁEŚ?

▪ Do czego mogą prowadzić fantazje erotyczne? (Jakuba 1:14, 15)

▪ Dlaczego bliska przyjaźń z osobą płci odmiennej może być niebezpieczna dla twojego małżeństwa? (Jeremiasza 17:9; Mateusza 15:19)

▪ Jak umacniać więź małżeńską? (1 Koryntian 7:4; 13:8; Efezjan 5:28, 33)

[Napis na stronie 29]

„Kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu” (Mateusza 5:28)