Pieśń 3

„Bóg jest miłością”

1. Bóg miłością jest prawdziwą;

uczy nas, jak mamy żyć.

Kochaj Boga, kochaj bliźnich,

co dzień innym dobro czyń.

Drogę taką wskazał Chrystus,

drogą tą kroczymy wraz.

Miłość nigdy nie zawiedzie,

miłość wiecznie będzie trwać.

2. Kto miłuje prawdę Bożą,

kocha braci z wszystkich sił.

Gdy osłabnie, Bóg go wzmocni,

by miłości pełen był.

Czysta i życzliwa miłość

złą zazdrością brzydzi się.

Miłość szczera wszystko znosi,

taką miłość w sercu miej.

3. Nie pamiętaj cudzych błędów,

odrzuć zwadę, żal i gniew.

Troski swoje powierz Bogu.

On zasady podał dwie:

kochaj Boga i bliźniego

— to prawdziwy życia sens.

Miłość miej dziś dla każdego.

Bożą miłość zawsze ceń.