• Czy życie zostało stworzone?
  • Strony tytułowa i redakcyjna

Strony tytułowa i redakcyjna

Czy życie zostało stworzone?

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawcy

Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce

ISBN 978-83-61557-12-8

Wydrukowano w roku 2010

Publikacja ta nie jest na sprzedaż. Wydano ją w ramach ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne przytoczono z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata.