• Pochodzenie życia
  • Strony tytułowa i redakcyjna

Strony tytułowa i redakcyjna

Pochodzenie życia pięć pytań, które warto rozważyć

Na okładce: model cząsteczki DNA

Uwaga: Wszystkie modele cząsteczek oraz maszyn molekularnych przedstawiono w sposób uproszczony i w niejednolitej skali.

© 2010

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawcy

Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce

ISBN 978-83-61557-13-5

Wydrukowano w roku 2010

Publikacja ta nie jest na sprzedaż. Wydano ją w ramach ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami.

Wersety biblijne przytoczono z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata

Zdjęcia: strona 4: © Petit Format/Photo Researchers, Inc.; strona 5: © SPL/Photo Researchers, Inc.; strona 22, drzewo życia: dzięki uprzejmości Biodiversity Heritage Library; strona 27, czaszka: © Photolibrary/age fotostock; Ida: © Martin Shields/Alamy; strona 28, czaszki: © Medical-on-Line/Alamy; strona 29, człowiek z Jawy (rekonstrukcja): © The Print Collector/Alamy