• Naśladujmy ich wiarę
  • Chronologia wydarzeń biblijnych

Chronologia wydarzeń biblijnych

stworzenie Adama: 4026 p.n.e.

śmierć Abla: przed 3896 p.n.e.

narodziny Noego: 2970 p.n.e.

Jehowa zapowiada zagładę przedpotopowego świata: 2490 p.n.e.

narodziny Sema: 2468 p.n.e.

śmierć Lamecha: 2375 p.n.e.

śmierć Metuszelacha: 2370 p.n.e.

potop: 2370 p.n.e.

śmierć Noego: 2020 p.n.e.

narodziny Abrahama: 2018 p.n.e.

Mapa przedstawiająca krainy biblijne, w których żyli Abel, Noe i Abraham

śmierć Sema: 1868 p.n.e.

śmierć Abrahama: 1843 p.n.e.

Rut poślubia Boaza: ok. XIV w. p.n.e. (wczesny okres sędziów)

narodziny Anny: koniec XIII w. p.n.e.

narodziny Samuela: początek XII w. p.n.e.

Abigail poślubia Dawida: początek XI w. p.n.e.

działalność Eliasza: ok. 940-ok. 905 p.n.e.

działalność Jonasza: ok. 844 p.n.e.

działalność Estery: 493-ok. 475 p.n.e.

Józef poślubia Marię: 2 p.n.e.

Maria rodzi Jezusa: 2 p.n.e.

służba Marty: 29-33 n.e.

Mapa przedstawiająca krainy biblijne, w których żyli: Anna, Samuel, Abigail, Eliasz, Maria i Józef oraz Jezus, Marta i Piotr

Piotr zostaje apostołem: 31 n.e.

[Mapa]

Abel

STRONA 9

Noe

STRONA 17

Abraham

STRONA 25

EGIPT

Morze Wielkie (Morze Śródziemne)

Szechem

Betel

Salem

MOAB

KANAAN

Karkemisz

Pustynia Syryjska

Charan

Eufrat

ASYRIA

MEZOPOTAMIA

Babilon

Ur

Niniwa

ogród Eden(?)

Tygrys

G. ARARAT

G. ZAGROS

Choaspes

Suza

starożytna linia brzegowa

[Mapa]

Maria

STRONA 145

Józef

STRONA 162

Piotr

STRONA 180

Anna

STRONA 51

Samuel

STRONA 59

Marta

STRONA 172

Abigail

STRONA 76

GALILEA

Kana

Nazaret

Rama

FILISTEA

Pustkowie Paran

Micpa

Betlejem

JUDEA

Karmel

Maon

SAMARIA

Szilo

Gilgal

Betel

Jerozolima

Betania

Morze Słone (Martwe)

Kafarnaum

Morze Galilejskie

Rut

STRONA 33

Eliasz

STRONA 84

Jonasz

STRONA 108

Estera

STRONA 125

EGIPT

do Tarszisz

Morze Wielkie (Morze Śródziemne)

Sydon

Carefat

(?)

Karmel

Joppa

AMALEKICI

wędrówka Eliasza

Horeb

Morze Czerwone

SYRIA

Pustynia Syryjska

Hermon

Cezarea Filipowa

Gat-Chefer

Jizreel

GILEAD

Jerozolima

Beer-Szeba

MOAB

Karkemisz

wędrówka Jonasza

Charan

Eufrat

ASYRIA

Tygrys

Niniwa

Ur

PERSJA

G. ZAGROS

Choaspes

Suza

starożytna linia brzegowa