MAKKEDA

Królewskie miasto kananejskie w Szefeli. W jaskini pod Makkedą ukryło się pięciu królów, którzy sprzymierzyli się przeciw Gibeonitom. Uniemożliwiono im ucieczkę, a potem stracono i pochowano w tej samej jaskini. Następnie wojska izraelskie pod wodzą Jozuego zdobyły Makkedę i wydały ją na zagładę. Podczas podziału Ziemi Obiecanej przyznano to miasto plemieniu Judy (Joz 10:5-29; 12:7, 8, 16; 15:20, 33, 41).

Nie wiadomo dokładnie, gdzie leżała Makkeda. Mogła się znajdować w miejscu dzisiejszego Chirbat al-Chajszum, położonego ok. 4 km na pn. pn. wsch. od Azeki. Znajdują się tam rozległe ruiny, a w pobliżu są jaskinie.