• Skorowidz 1986-2013
  • Proroctwa

PROROCTWA

definicja: w11 1.12 11; it-2 467-468; jd 166; rs 256; w92 1.2 3; w87/24 1

nie wszystkie pochodzą od Boga: w87/24 1-4

pochodzenie prawdziwych: w11 1.12 11-12; it-2 468, 963-964

rozpoznanie prawdziwych: g 3/08 7; si 300; w87/24 1-5

„sprawdzajcie natchnione wypowiedzi” (1Jn 4:1): it-2 471

Cytaty

kto umiałby przewidywać wydarzenia na trzy dni naprzód, byłby bogaty przez tysiące lat: w99 15.7 4; w93 15.5 3

proroctwa biblijne są tak liczne, że prawdopodobieństwo przypadkowego ich spełnienia jest bliskie zeru: w12 1.6 4

Proroctwa biblijne

cel: jr 155; it-2 469-470; w87/24 3

czas spełnienia: it-2 469-470

czas w proroctwach:

„natychmiast po ucisku” (Mt 24:29): it-2 998; w94 15.2 18-20

rok: it-2 624; si 282

„wkrótce” (Obj 1:1): re 15-16

„wyznaczony czas jest bliski” (Obj 1:3): re 17

„dni ostatnie”: it-1 471-472

dowodem we wszechświatowej sprawie sądowej: w88/12 12-18

formy proroctw: it-2 470-471

godne zaufania: rs 301-302; w99 15.7 4-8; w93 15.5 4-7; g86/3 9, 12-14

górują nad innymi przepowiedniami: w00 15.1 3

górują nad pogańskimi wyroczniami: w99 15.7 3-7

imiona prorocze: it-1 831-832

„lampa świecąca w ciemnym miejscu” (2Pt 1:19): w00 1.4 14-15; w97 1.9 12-13; w91 1.2 29

natchnione: si 9-10

dowody: si 342-343; w92 15.5 6-8; gm 117-148; g89 8.1 26-27

‛nie wypływają z osobistej interpretacji’ (2Pt 1:20): w11 1.12 11-12; it-2 963; w00 1.4 16

nie zostały spisane po fakcie: w08 1.1 23-24; ct 106-111; ba 28-29; g86/3 9, 12

objaśnianie: w11 1.12 12-13; it-2 471, 963-964; re 9, 119, 246-248

pierwsze proroctwo: w12 15.6 7-11, 19; w09 15.5 22; bm 5; w07 1.12 23-28; it-1 921-922, 987, 1110; it-2 525; w06 15.2 4; w06 1.6 23-24; wt 33-35; w00 15.5 15-16; ct 119; w96 1.6 9-14; re 10-14, 286-295; gm 150-161; w88 1.12 9, 11-12; w87/24 3

daje podstawę do żywienia nadziei zmartwychwstania: it-2 1164-1165; w05 1.5 11-12

pomaga zrozumieć proroctwa o potęgach światowych: w12 15.6 7-11

ramka: w11 1.1 10

święta przewidziane w Prawie Mojżeszowym rzucają światło na: w07 1.1 20-25

przykłady spełnienia: g 5/12 15-18; g 6/12 12-14; g 7/12 22-24; g 8/12 18-20; g 9/12 13-15; g 11/12 15; w08 1.1 22-24; w04 1.12 11; rs 40-42; kl 18-19, 21; pr 15-16; g95 8.7 6-8; w93 15.5 4-6; w92 15.5 6-8; ce 216-231

Babilon: hl 4; g 5/13 12-13; g 6/12 12-14; g 1/11 11-12; g 2/11 17-18; jr 158, 161-162; it-1 408-409; it-2 324; g 11/07 9; w06 1.6 21-22; bh 23-24; ip-2 76-78, 106-115; rs 40-41; ip-1 176-181, 215-225; dp 110-111; w98 1.4 19-20; ct 104-107; w97 1.5 9-11; ba 27-29; g96 8.2 8-9; gm 122-125; ce 218-219; w88/11 22-23; w86/19 3

bestie z Księgi Daniela: w12 15.6 10-11; la 13-14; dp 129-145, 165-169; w93 15.5 6; w88/12 28-30; w88 15.7 22-25; w87/4 6

chrystianizm rozprzestrzenia się po całej ziemi: g 9/12 13-14

chrystianizm ulega skażeniu: g 9/12 15

chrystianizm zaciekle prześladowany: g 9/12 14

Cyrus Wielki: g 5/13 12-13; g 1/11 12; g 2/11 17-18; it-1 407-411, 849-850; w06 1.6 21-22; ip-2 70-72, 76-82; rs 40-41; dp 150-151; si 119; w97 1.5 9-11; ba 27-28; g96 8.2 8-9; w88/12 27-28

dni ostatnie: g 10/12 26-28; w08 1.8 5-6; w08 1.10 6-8; w06 15.9 4-6; w04 1.2 20; w92 1.5 22-23; gm 134-148; gt 111; w90 15.3 8-9; w89 15.1 3-7; w89 1.2 3-7; ce 223-231; w86/19 4

dom Helego: it-1 286

„Droga Świętości” (Iz 35:8, 9): w08 15.5 26-28; it-2 914; w86/18 13

drzewo ze snu Nabuchodonozora (Dn 4): w87/4 2; w87/6 3-4

Egipt podbity przez Nebukadneccara: jr 161

Grecja (starożytna): w12 1.6 4; w08 1.1 23-24; ce 220; w88 15.7 22-25

Jerozolima (607 p.n.e.): it-1 1186; w04 15.11 16-17; si 164-165

Jerozolima (70 n.e.): g 4/11 12-13; w09 1.5 27; w07 1.4 8-11; it-1 647-648; w03 1.1 8-9; rs 42; w99 1.5 11; si 188, 336-337; w97 1.4 5-6; w96 15.8 16-18; w94 15.3 30-31; ce 222-223; w88/6 28-29; w86/19 3

„Jerozolima otoczona przez wojska” (Łk 21:20): g 4/11 12; w94 15.3 30

Jezebel zjedzona przez psy w Jizreel (1Kl 21:23; 2Kl 9:31-37): jr 120-121

Jozue przeklina tego, kto odbuduje Jerycho: it-1 25, 316; w98 15.9 21-22; si 42-43

król północy i król południa (Dn 11, 12): dp 211-285; w87/5 1-5; w87/20 9-13, 16

Księga 1 Królów: si 68-69

Księga 2 Królów: si 73

Księga Abdiasza: jd 162-163; si 152

Księga Izajasza: w08 1.10 4-6; it-1 850; ct 104-111; si 119

Księga Jeremiasza: jr 154-155, 157-163; it-1 934; si 129

Księga Ozeasza: it-2 288-289; si 145

Księga Psalmów: it-2 556-558

Księga Sofoniasza: it-2 770

Księga Zachariasza: it-2 1120

Medo-Persja: w12 15.6 10; g99 8.4 25-27; g99 8.8 25-27; ce 220; w88/12 27-30

Mesjasz: w12 1.1 16; g 7/12 22-24; w11 15.8 8-16; w09 15.1 21-29; it-1 1274; it-2 26-28; si 119, 343-344; kl 37; g95 8.7 7-8; sh 239-240, 245; w93 15.5 6; w92 1.10 10-14; gm 130-133; ce 221; g89 8.1 26-27; tp 61-63; w87/21 4-5

mocarstwa światowe: w12 15.6 7-18; g95 8.7 6-7; gm 125-129

napis na ścianie (Dn 5): dp 98-113; w87/4 3; w87/7 1-2

Nof (Memfis) i No (Teby) w Egipcie: g 11/10 17; w03 1.7 32

obrzydliwość (Dn 9:27): w12 15.4 25-26; it-2 234; dp 195-196; w96 1.6 15-16

potomkowie Abrahama: g 5/12 15-18

proroctwo Agabusa o głodzie (Dz 11:28): bt 12; it-1 50, 1099; w90 1.6 19-20; w89 15.12 19

proroctwo Jakuba na łożu śmierci (Rdz 49): ia 142; w12 1.1 29; it-1 471, 869; si 17

proroctwo Lamecha o synu Noem: w13 1.4 14; w13 1.8 15; ia 22; it-1 1185; w01 15.11 29; w96 1.11 8

sen Nebukadneccara o posągu (Dn 2): w12 15.6 9-11, 15-16, 19; g 5/11 16-17; it-2 228-229; dp 46-62

„siedem czasów” (Dn 4): it-2 1110-1112; w05 1.3 31; bh 216-218; rs 70-72; w00 15.2 30-31; dp 82-97; si 140, 142; w90 15.10 18-19; pe 138-141; br1 78; tp 70-73; w87/6 3-6

„siedemdziesiąt tygodni” (Dn 9:24-27): w12 1.1 16; g 7/12 24; w11 15.8 8-9; g 2/11 18; bm 18-19; it-1 368-369; it-2 234, 345-346, 714-719; w06 15.2 6; bh 197-199; dp 186-197; si 88-89, 141-142, 291; g95 8.7 8; w92 1.10 11-14; gm 130-132; pe 138; br1 78; w87/4 4, 6; w86/15 18

synowie Izajasza: it-1 846-847, 1243

unicestwienie domu Achaba: it-1 971, 998; it-2 673

wizerunek bestii (szkarłatna bestia): re 194-195, 246-248; w88 1.9 25-28

w wyznaczonym czasie: w12 15.5 18-19

zbezczeszczenie ołtarza w Betel (1Kl 13:2): it-1 218

zburzenie Niniwy: w07 15.11 9; it-2 205; si 164-165; w89 15.5 24-25; w88/10 23

zburzenie Samarii: it-2 673-674; w05 15.11 29-30; w88/10 21-22

zesłanie do Babilonu: gm 117-120

zgromadzanie ludu Bożego opisane w Objawieniu: re 125-126

Ziemia Obiecana sięga aż do Eufratu (Rdz 15:18; 1Kn 18:3): w05 1.10 11

zniknięcie lub przetrwanie starożytnych cywilizacji: w08 1.1 22-23

przyszłe spełnienie: w12 15.9 3-12; g 11/12 12-14; g 12/12 22-25; rs 257-258; g89 8.1 27; w86/19 5-6

różnią się od przepowiedni astrologów i wróżbitów: w87/13 3-4

„słowo prorocze” (2Pt 1:19): w97 1.9 12-13; km 12/94 3-4; w93 15.7 16

okazywać wiarę w: w00 15.5 15-19

zwracać uwagę na: w00 1.4 12-17

tabele i ramki: si 343-346

Jezus Mesjaszem: g 7/12 22-23; it-1 850; it-2 27; bh 200; ip-2 212; si 343-344; kl 37; sh 245

Księga Izajasza: it-1 850

Księga Jeremiasza: it-1 934

Księga Rodzaju: si 18

spełnione proroctwa: g 11/12 15; w92 15.5 7; g86/3 10-13

wielokrotne spełnienie: it-2 469-470

Izajasza 35: w96 15.2 8-18

Ozeasza: it-2 289; si 145

Joela: w98 1.5 14-15

Sofoniasza: w96 1.3 8-18

dni ostatnie: it-2 216, 1174; w99 1.5 12-13; w97 1.4 5-6; w96 15.8 19-20; w94 15.2 11-13; gt 111; w90 15.3 8-9; w90 15.10 17; w89 15.1 3; tp 75-76

dzień Jehowy: jd 36-37

„dzień wybawienia” (Iz 49:8; 2Ko 6:1, 2): yb06 3-4

głoszenie „tej dobrej nowiny o królestwie” (Mt 24:14; Mk 13:10): it-1 696-697; w99 15.8 19-24

‛góra domu Jehowy wyniesiona’ (Iz 2:2; Mi 4:1): it-1 722

mąż w lnianej szacie (Eze 9): w89 1.1 14-15

napis na ścianie (Dn 5): w88/2 17-22

narody napływające do domu Jehowy (Iz 2:2-4; Mi 4:1-4): it-1 472

‛obrzydliwość sprowadzająca spustoszenie’ (Dn 9:27; 11:31; 12:11): w13 15.7 4-5; it-2 234; w96 1.6 14-19

proroctwa o odrodzeniu: it-1 1201; it-2 233; re 303

proroctwo Balaama (Lb 24): it-1 471-472

proroctwo Jakuba na łożu śmierci (Rdz 49): it-1 471

przyjście Eliasza (Mal 4:5 [3:23]): w91 15.9 22; w89 1.7 30

przyjście Pana do świątyni (Mal 3): w13 15.7 10-12; w92 1.12 12-14; w87/19 8-12

„Rachela opłakuje swych synów” (Jer 31:15): jr 162-163; it-2 575-576, 582-583

‛siedmiu pasterzy, ośmiu książąt’ (Mi 5:5): w13 15.11 16, 18-20

upadek i spustoszenie Babilonu (Jer 50, 51): jr 165

„wojny ustają” (Ps 46:8-10): it-2 1071

„wyleję mego ducha na wszelkie ciało” (Jl 2:28): jd 167

w I wieku:

uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy: it-2 475; jd 167; w02 1.8 15

znaczenie dla chrześcijan: rs 258

zrozumienie: it-2 1179

zrozumienie przez Świadków: br1 77-78