Czytanie Biblii ma praktyczną wartość i daje zadowolenie

„Czytaj ją (...) dniem i nocą” (JOZUEGO 1:8).

CZYTANIE wartościowego materiału przynosi wiele pożytku. Francuski myśliciel społeczny Monteskiusz (Charles-Louis de Secondat) napisał: „Najskuteczniejszym lekiem na znużenie życiem zawsze było dla mnie studiowanie. Nigdy nie spotkała mnie zgryzota, której nie rozproszyłaby godzinna lektura”. Z całą pewnością można tak powiedzieć o czytaniu Biblii. Natchniony psalmista oświadczył: „Prawo Jehowy jest doskonałe, przywraca duszę. Przypomnienie od Jehowy jest godne zaufania, niedoświadczonego czyni mądrym. Rozkazy Jehowy są prostolinijne, radują serce” (Psalm 19:7, 8).

2 Autor Biblii, Jehowa Bóg, zachował tę Księgę pomimo setek lat zaciekłego sprzeciwu czynników religijnych i świeckich. Pragnie On, żeby „ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy”, dlatego dopilnował, by Jego Słowo stało się dostępne dla całej ludzkości (1 Tymoteusza 2:4). Szacuje się, że do 80 procent ludności ziemi można dotrzeć, posługując się 100 językami. Tekst całej Biblii jest dostępny w 370 językach, a jej fragmenty można czytać dodatkowo w 1860 językach i dialektach. Jehowa chce, aby Jego słudzy czytali Biblię. Błogosławi tym, którzy zwracają uwagę na Jego Słowo i codziennie je czytają (Psalm 1:1, 2).

Nadzorcy muszą czytać Biblię

3 Zapowiadając czasy, kiedy naród izraelski będzie miał człowieczego króla, Jehowa polecił: „Gdy zasiądzie na tronie swego królestwa, ma sobie napisać w księdze odpis tego prawa, tego, które jest pod opieką kapłanów, Lewitów. I ma go mieć u siebie i czytać go przez wszystkie dni swego życia, żeby się nauczył bać Jehowy, swego Boga, aby przestrzegać wszystkich słów tego prawa oraz tych przepisów, wprowadzając je w czyn; żeby jego serce się nie wynosiło nad jego braci i żeby od tego przykazania nie zbaczał na prawo ani na lewo” (Powtórzonego Prawa 17:18-20).

4 Zwróćmy uwagę na powody, dla których Jehowa wymagał od przyszłego króla codziennego czytania księgi prawa Bożego: 1) „żeby się nauczył bać Jehowy, swego Boga, aby przestrzegać wszystkich słów tego prawa oraz tych przepisów, wprowadzając je w czyn”; 2) „żeby jego serce się nie wynosiło nad jego braci”; 3) „żeby od tego przykazania nie zbaczał na prawo ani na lewo”. A czy chrześcijańscy nadzorcy w naszych czasach nie muszą bać się Jehowy, trzymać się Jego praw, wystrzegać się wynoszenia nad braci i unikać zbaczania od przykazań Jehowy? Codzienne czytanie Biblii z pewnością jest dla nich nie mniej ważne niż dla królów Izraela.

5 Chrześcijańscy starsi mają dużo obowiązków, co sprawia, że codzienne czytanie Biblii może nie przychodzić im łatwo. Na przykład wszyscy członkowie Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy i komitetów oddziałów rozsianych po całym świecie wiodą niezwykle pracowite życie. Ale w niedawnym liście do wszystkich komitetów oddziałów Ciało Kierownicze podkreśliło, jak ważne jest codzienne czytanie Biblii oraz właściwe podejście do studiowania. Powiedziano tam, że pogłębi to naszą miłość do Jehowy i do prawdy oraz „pomoże nam zachować wiarę, radość i wytrwałość aż do chwalebnego końca”. Potrzebują tego wszyscy starsi w zborach Świadków Jehowy. Codzienne czytanie Pisma Świętego pomoże im ‛działać mądrze’ (Jozuego 1:7, 8). Zwłaszcza w ich wypadku czytanie Biblii jest „pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości” (2 Tymoteusza 3:16).

Konieczne dla młodych i starszych wiekiem

6 W czasach starożytnych nie było osobistych egzemplarzy Pisma Świętego, więc czytanie Biblii odbywało się publicznie. Po zwycięstwie pod Aj, odniesionym dzięki Jehowie, Jozue zgromadził plemiona izraelskie między górami Ebal i Garizim. Następnie „odczytał na głos wszystkie słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w księdze prawa. Nie było ani jednego słowa ze wszystkiego, co Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał na głos wobec całego zboru Izraela, także wobec kobiet i maleństw, i osiadłych przybyszów, którzy chodzili pośród nich” (Jozuego 8:34, 35). Zarówno młodzi, jak i starzy — Izraelici i osiadli przybysze — musieli niejako wyryć w swych sercach i umysłach, jakie postępowanie przyniesie błogosławieństwo Jehowy, a jakie wywoła Jego dezaprobatę. Regularne czytanie Biblii z pewnością i nam wyjdzie pod tym względem na korzyść.

7 Dzisiaj miliony sług Jehowy przypomina w sensie duchowym „osiadłych przybyszów”. Kiedyś postępowali według zasad tego świata, ale dokonali w życiu zmian (Efezjan 4:22-24; Kolosan 3:7, 8). Muszą stale przypominać sobie Boskie mierniki dobra i zła (Amosa 5:14, 15). Pomaga im w tym codzienne czytanie Słowa Bożego (Hebrajczyków 4:12; Jakuba 1:25).

8 Wśród ludu Jehowy jest też wiele „maleństw”, które poznały prawe zasady Jehowy dzięki rodzicom, ale muszą same przekonać się o słuszności Jego woli (Rzymian 12:1, 2). Jak mogą to zrobić? Kapłanom i starszym w Izraelu polecono: „Będziesz czytał to prawo przed całym Izraelem — do ich uszu. Zgromadź lud, mężczyzn i kobiety, i maleństwa, i twojego osiadłego przybysza, który jest w twoich bramach, aby słuchali i aby się uczyli, jako że mają się bać Jehowy, waszego Boga, i dbać o wprowadzanie w czyn wszystkich słów tego prawa. A ich synowie, którzy tego nie znają, mają słuchać i będą się uczyli bać Jehowy, waszego Boga” (Powtórzonego Prawa 31:11-13). Jezus, którego wychowano według Prawa, już w wieku 12 lat żywo interesował się zrozumieniem wymagań swego Ojca (Łukasza 2:41-49). Później miał w zwyczaju zarówno słuchać, gdy w synagodze czytano Pisma, jak i samemu w tym uczestniczyć (Łukasza 4:16; Dzieje 15:21). Młodzi w obecnych czasach powinni naśladować przykład Jezusa przez codzienne czytanie Słowa Bożego i regularne branie udziału w zebraniach, na których również się czyta i omawia Biblię.

Czytanie Biblii sprawą pierwszoplanową

9 Mądry król Salomon napisał: „Usłuchaj przestrogi: Sporządzaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne oddawanie się im męczy ciało” (Kaznodziei 12:12). Można by dodać, że czytanie wielu współczesnych książek nie tylko męczy ciało, ale szczerze mówiąc, jest niebezpieczne dla umysłu. Trzeba zatem starannie dobierać lekturę. Oprócz publikacji do studiowania Biblii musimy też czytać samą Biblię. Założyciel niniejszego czasopisma napisał do jego czytelników: „Nigdy nie zapominajmy, że naszym Wzorcem jest Biblia i że jeśli nawet zawdzięczamy te pomoce Bogu, są one tylko ‚pomocami’, a nie substytutami Pisma Świętego”.* Chociaż więc nie lekceważymy publikacji biblijnych, koniecznie powinniśmy czytać również samą Biblię.

10 „Niewolnik wierny i roztropny” dobrze zdaje sobie sprawę z tej potrzeby i już od wielu lat uwzględnia czytanie Biblii w każdym zborze w ramach teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (Mateusza 24:45). Obecny program przewiduje przeczytanie całej Biblii w ciągu około siedmiu lat. Jest on przydatny dla wszystkich, zwłaszcza dla nowych, którzy nigdy nie przeczytali całej Biblii. Studenci Biblijnej Szkoły Strażnicy — Gilead, kształcącej misjonarzy, oraz Kursu Usługiwania, a także nowi członkowie rodziny Betel powinni przeczytać tę Księgę w ciągu roku. Bez względu na to, z jakiego planu korzystasz osobiście lub z rodziną, trzymanie się go wymaga dawania pierwszeństwa czytaniu Słowa Bożego.

O czym świadczy to, jak czytasz?

11 Jeżeli trudno ci realizować plan czytania Biblii, zadaj sobie pytanie: Jaki wpływ na to, czy regularnie zapoznaję się ze Słowem Jehowy, ma mój dobór lektury bądź programów telewizyjnych? Przypomnij sobie, co napisał Mojżesz, a powtórzył Jezus: „Nie samym chlebem ma żyć człowiek, lecz każdą wypowiedzią, która przechodzi przez usta Jehowy” (Mateusza 4:4; Powtórzonego Prawa 8:3). Tak jak codziennie musimy jeść chleb lub coś innego, żeby dostarczyć pożywienia naszemu organizmowi, tak też dla zachowania zdrowia duchowego musimy codziennie karmić się myślami Jehowy. Każdego dnia możemy je znaleźć w Piśmie Świętym.

12 Jeśli traktujemy Biblię „nie jako słowo ludzi, lecz — jak jest naprawdę — jako słowo Boga”, będziemy jej pragnąć tak, jak niemowlę pragnie mleka matki (1 Tesaloniczan 2:13). Apostoł Piotr użył tego porównania, gdy pisał: „Jak nowo narodzone dzieciątka rozwińcie gorące pragnienie nie sfałszowanego mleka mającego związek ze słowem, abyście dzięki niemu rośli ku wybawieniu, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest życzliwy” (1 Piotra 2:2, 3). Jeżeli naprawdę ‛zakosztowaliśmy’, czyli osobiście doświadczyliśmy, iż „Pan jest życzliwy”, rozwiniemy w sobie gorące pragnienie czytania Biblii.

13 Warto zauważyć, że w powyższym fragmencie Piotr nawiązał do mleka inaczej niż apostoł Paweł. Mleko zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe nowo narodzonego dziecka. Przykład Piotra ukazuje, iż Słowo Boże zawiera wszystko, co jest niezbędne, byśmy mogli ‛rosnąć ku wybawieniu’. Paweł natomiast mówił o mleku, by zilustrować złe nawyki żywieniowe osób mających się za dorosłe pod względem duchowym. W Liście do Hebrajczyków napisał: „Chociaż ze względu na czas doprawdy powinniście być nauczycielami, wy znowu potrzebujecie kogoś, kto by was od początku uczył elementarnych rzeczy ze świętych oświadczeń Bożych, i staliście się jak potrzebujący mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto spożywa mleko, jest nie zaznajomiony ze słowem prawości, bo jest niemowlęciem. Ale pokarm stały należy się ludziom dojrzałym, tym, którzy dzięki używaniu mają władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe” (Hebrajczyków 5:12-14). Uważne czytanie Biblii bardzo pomoże nam rozwinąć władze poznawcze i rozbudzić apetyt na sprawy duchowe.

Jak czytać Biblię

14 Najwięcej pożytku z czytania Biblii odniesiemy wówczas, gdy zaczniemy je nie od czytania, lecz od modlitwy. Jest to niezwykły przywilej. To tak, jakby przed rozpoczęciem studiowania jakiejś specjalistycznej książki zadzwonić do autora i poprosić o pomoc w zrozumieniu jej treści. Ileż można dzięki temu zyskać! Autor Biblii, Jehowa, udostępnia nam taki przywilej. Członek ciała kierowniczego z I wieku napisał do braci: „Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, bo on daje wszystkim szczodrze i bez wypominania — a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc” (Jakuba 1:5, 6). Dzisiejsze Ciało Kierownicze stale nas zachęca, abyśmy z modlitwą czytali Pismo Święte.

15 Mądrość polega na praktycznym zastosowaniu wiedzy. Zanim więc otworzysz Biblię, poproś Jehowę, by pomógł ci dostrzec w czytanym fragmencie to, co powinieneś uwzględnić w swoim życiu. Staraj się powiązać nowo dostrzeżone myśli z tym, czego się dowiedziałeś wcześniej. Dopasuj je do znanego ci już „wzoru zdrowych słów” (2 Tymoteusza 1:13). Zastanawiaj się nad wydarzeniami z życia starożytnych sług Jehowy i pomyśl, jak ty byś się zachował w podobnych sytuacjach (Rodzaju 39:7-9; Daniela 3:3-6, 16-18; Dzieje 4:18-20).

16 Twoim celem nie powinno być wyłącznie przeczytanie określonej liczby stron. Nie śpiesz się. Rozmyślaj nad tym, co czytasz. Gdy coś cię zaciekawi, zajrzyj do odsyłaczy, jeśli masz je w swojej Biblii. Jeżeli dalej czegoś nie rozumiesz, zanotuj to, by poszukać dodatkowych materiałów. Wersety, które chciałbyś dobrze zapamiętać, zaznaczaj w trakcie czytania lub je sobie przepisz. Możesz też dopisywać na marginesach własne uwagi i odsyłacze. Jeśli uznasz, że jakiś werset może ci się kiedyś przydać w służbie polowej, sprawdź, czy kluczowe słowo znajduje się w skorowidzu na końcu Biblii.*

Znajduj upodobanie w czytaniu Biblii

17 Psalmista opisał szczęśliwego człowieka, który ma „upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą” (Psalm 1:2). Codzienne czytanie Biblii nie powinno być dla nas przykrym obowiązkiem, ale prawdziwą przyjemnością. Aby tak było, zawsze pamiętajmy o wartości tego, czego się dowiadujemy. Mądry król Salomon napisał: „Szczęśliwy jest człowiek, który znalazł mądrość (...) Drogi jej to drogi przyjemne, a wszystkie jej szlaki są pokojem. Drzewem życia jest dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej mocno trzymają, będą zwani szczęśliwymi” (Przysłów 3:13, 17, 18). Naprawdę warto się wysilać, by nabyć mądrości, gdyż daje ona zadowolenie, pokój, szczęście, a w końcu życie.

18 Czytanie Biblii rzeczywiście ma praktyczną wartość i daje zadowolenie. Ale czy wystarczy samo czytanie? Wyznawcy kościołów chrześcijaństwa od stuleci czytają Biblię — „zawsze się uczą, a jednak nigdy nie potrafią dojść do dokładnego poznania prawdy” (2 Tymoteusza 3:7). Żeby czytanie Biblii było owocne, musimy zawsze przy tym myśleć o wykorzystaniu nabywanej wiedzy w życiu osobistym oraz w dziele głoszenia i nauczania (Mateusza 24:14; 28:19, 20). Wymaga to wysiłku oraz odpowiednich metod studiowania. Z następnego artykułu dowiemy się, że studium też może być radosne i owocne.

[Przypisy]

Zobacz książkę Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego, strona 241 (wydawnictwo Towarzystwa Strażnica).

Zobacz Strażnicę z 1 maja 1995 roku, strony 16 i 17, „Jak wzbogacić program czytania Biblii”.

Pytania powtórkowe

• Jaka rada udzielona królom Izraela odnosi się obecnie do starszych i dlaczego?

• Kto dzisiaj przypomina dawniejszych „osiadłych przybyszów” oraz „maleństwa” i dlaczego osoby takie muszą codziennie czytać Biblię?

• W jaki praktyczny sposób „niewolnik wierny i roztropny” pomaga nam regularnie czytać Biblię?

• Jak możemy czerpać rzeczywiste korzyści i radość z czytania Biblii?

[Pytania do studium]

 1. Jakie korzyści daje czytanie, a zwłaszcza czytanie Biblii?

 2. Dlaczego Jehowa zachował Biblię do naszych czasów i czego oczekuje w związku z tym od swoich sług?

 3, 4. Czego Jehowa wymagał od królów izraelskich i z jakich powodów wymaganie to odnosi się również do chrześcijańskich starszych w naszych czasach?

 5. Co o czytaniu Biblii napisało niedawno Ciało Kierownicze do członków komitetów oddziałów i dlaczego do tej rady powinni się zastosować wszyscy starsi?

 6. Dlaczego Jozue czytał na głos wszystkie słowa prawa Jehowy wobec zgromadzonej rzeszy Izraelitów i osiadłych przybyszów?

 7, 8. (a) Kto przypomina dziś „osiadłych przybyszów” i dlaczego muszą oni codziennie czytać Biblię? (b) W jaki sposób „maleństwa” wśród ludu Jehowy mogą się wzorować na Jezusie?

 9. (a) Dlaczego musimy starannie dobierać sobie lekturę? (b) Co o pomocach do studiowania Biblii powiedział założyciel niniejszego czasopisma?

10. Jak „niewolnik wierny i roztropny” podkreśla znaczenie czytania Biblii?

11. Dlaczego i jak powinniśmy się codziennie karmić wypowiedziami Jehowy?

12, 13. (a) Jak apostoł Piotr zobrazował pragnienie Słowa Bożego, które powinniśmy w sobie rozwinąć? (b) W jaki inny sposób nawiązał do mleka apostoł Paweł?

14, 15. (a) Jaki przywilej udostępnił nam Autor Biblii? (b) Jak możemy korzystać z mądrości Bożej? (Podaj przykłady).

16. Jakie praktyczne wskazówki pomogą nam odnosić więcej pożytku z czytania Biblii?

17. Dlaczego powinniśmy znajdować upodobanie w czytaniu Biblii?

18. Co jest niezbędne oprócz czytania Biblii i co zostanie omówione w następnym artykule?

[Ilustracja na stronie 9]

Zwłaszcza starsi muszą codziennie czytać Biblię

[Ilustracja na stronie 10]

Jezus miał zwyczaj uczestniczyć w czytaniu Pism w synagodze