Czyim obietnicom możesz zaufać?

„JAK sam był niegdyś, wielki — w obietnicach, a w ich spełnieniu, jak jest dziś — nicością” (William Szekspir, Sławna historia życia Henryka VIII, tłum. L. Ulrich).

Obietnice, o których wspomniał William Szekspir, składał angielski kardynał Thomas Wolsey, który w XVI wieku był znaczącą figurą w życiu politycznym Anglii. Niejeden rzekłby, że ta uwaga świetnie pasuje również do większości dzisiejszych obietnic. Raz po raz ludziom wiele się obiecuje, a potem mało daje. Nietrudno zrozumieć, że zaczynają się oni odnosić z rezerwą do wszelkich obietnic.

Coraz więcej rozczarowań

Na przykład podczas krwawego konfliktu bałkańskiego w połowie lat dziewięćdziesiątych Rada Bezpieczeństwa ONZ nadała bośniackiemu miastu Srebrenica status „strefy bezpieczeństwa”. Mogło się wydawać, że na takich gwarancjach ze strony społeczności międzynarodowej można polegać. Dały temu wiarę tysiące muzułmańskich uchodźców w Srebrenicy. Niestety, gwarancje te okazały się bezwartościowe (Psalm 146:3). W lipcu 1995 roku siły ONZ zostały wyparte przez nacierające wojska, które przejęły miasto. W wyniku tych wydarzeń ponad 6000 muzułmanów zaginęło, a co najmniej 1200 muzułmańskich cywilów zamordowano.

Do łamania obietnic dochodzi w każdej dziedzinie życia. Zalew kłamliwej i zwodniczej reklamy oraz gołosłowność obietnic wyborczych mnóstwa polityków powodują, że ludzie czują się oszukani i rozczarowani. Cieszący się zaufaniem przywódcy religijni, którzy obiecują roztaczać opiekę nad wiernymi, dopuszczają się najgorszych nadużyć. Nawet tam, gdzie współczucie i troska o innych mają fundamentalne znaczenie — w dziedzinie oświaty i w medycynie — wielu oszukuje, wykorzystuje, a nawet uśmierca osoby powierzone ich pieczy. Nic dziwnego, że Biblia przestrzega przed dawaniem wiary każdemu słowu! (Przysłów 14:15).

Spełnione obietnice

Oczywiście mnóstwo osób dotrzymuje obietnic, nawet kosztem wielkich wyrzeczeń (Psalm 15:4). Ludzie tacy poważnie traktują dane przez siebie słowo. Inni szczerze pragną spełnić złożone przyrzeczenia, ale niekiedy po prostu nie są w stanie tego uczynić. Nieprzewidziane okoliczności mogą pokrzyżować nawet najszlachetniejsze plany (Kaznodziei 9:11).

Tak czy inaczej, wielu ludziom trudno przychodzi zaufanie czyimkolwiek obietnicom. W związku z tym rodzi się pytanie: Czy istnieją obietnice, którym naprawdę możemy wierzyć? Oczywiście. Chodzi o zapowiedzi zawarte w Słowie Bożym, Biblii. Zapraszamy do lektury następnego artykułu, poświęconego właśnie tej sprawie. Być może tak jak miliony innych osób dojdziesz do wniosku, że obietnicom Boga rzeczywiście można zaufać.

[Prawa własności do ilustracji, strona 3]

AP Photo/Amel Emric